Vores nøgletal

Køn-ikon

Kønsdiversitet

40 % kvindelig repræsentation i vores bestyrelse.

Id-kort-ikon

Aldersdiversitet

24 % af arbejdsstyrken er repræsenteret af millennium-generationen.

Bruger-ikon

Faste medarbejdere

94,4 % af medarbejderne har en fast kontrakt.

CV-ikon

Rekruttering

815 personer sluttede sig til Quadient under faste eller midlertidige kontrakter i regnskabsåret 2018.

Hat-ikon

Uddannelse

85 % af medarbejderne tog mindst ét kursus i 2018.

Mobilitet-ikon

Intern mobilitet

310 medarbejdere blev internt forfremmet eller skiftede stilling inden for samme afdeling i 2018.

Mangfoldighed, retfærdighed og respekt billede

En mangfoldig, retfærdig og respektfuld kultur

Vores medarbejdere kommer fra forskellige baggrunde, arbejder i forskellige lande, har forskellige stillinger og tænker forskelligt. Men det, der binder os sammen som et fællesskab, er vores passion for vores arbejde og vores ønske om at skabe meningsfulde relationer til vores kunder.

Hver eneste unikke Quadient-medarbejder er værdifuld for vores succes som virksomhed og skal behandles med retfærdighed og respekt.

Vi tilbyder lige beskæftigelsesmuligheder for alle medarbejdere og ansøgere. Vi tolererer ikke diskrimination med hensyn til alder, race, køn, etnisk eller social oprindelse, nationalitet, sprog, religion, sundhed, handicap, ægteskabelig status, seksuel orientering, politisk eller filosofisk overbevisning, veteranstatus eller anden status, fagforeningsmedlemskab eller andre egenskaber, som er beskyttet af gældende love og regler. Alle medarbejdere, uanset jobtitel eller niveau, skal behandles retfærdigt med hensyn til forhold, der påvirker forfremmelse, uddannelse, ansættelse, kompensation og opsigelse.

Vi har sat høje etiske standarder for alle, der handler på vegne af Quadient, og vi har et komplet forbud mod voldshandlinger, chikane og mobning, hvad enten det begås af en ansat eller en ikke-ansat. Chikane og mobning omfatter stødende, intimiderende, ondsindet og/eller fornærmende gentagen adfærd, der involverer misbrug af magt, som kan få en person til at føle sig sårbar, rystet, ydmyget, undermineret og/eller truet.

Udvikling af de ansatte billede

Udvikling af de ansatte

Quadient er forpligtet til at udvikle jobparathed, fremme intern mobilitet og bevare en god balance mellem arbejde og privatliv for medarbejderne.

Quadient bestræber sig på at bevare medarbejdernes jobparathed ved at berige deres erfaring, deres evner og deres kvalifikationer. Uddannelsesordninger understøtter således medarbejdernes udvikling og hjælper med at foregribe behovet for nye færdigheder. Vores medarbejdere har ret til regelmæssig feedback og præstationsevalueringer, der hjælper dem med at definere deres karriereudviklingsplan og til at identificere eventuel nødvendig undervisning og support.

Intern mobilitet er en prioritet for Quadient. Virksomheden tilbyder regelmæssigt lokale og internationale karrieremuligheder ved at oprette gateways i virksomheden og ved at annoncere ledige stillinger internt.

Quadient fremmer en sund balance mellem arbejde og privatliv gennem hjemmearbejde, distancearbejde, fleksibel arbejdstid og kompensation for overarbejde, hvis disse muligheder er kompatible med arbejdets natur og formål samt overholder den gældende lovgivning.

Åben dialog billede

Åben dialog

Quadient fremmer åben dialog og relationer til sine medarbejdere alle steder, hvor virksomheden opererer. Der gennemføres hvert andet år en undersøgelse af medarbejdernes engagement, hvilket giver alle mulighed for at udtrykke personlige meninger. Resultaterne analyseres, og efterfølgende definerer hver leder sammen med sit team de nødvendige handlinger, der skal til, for at opretholde eller forbedre arbejdsforholdene.

På europæisk plan er der nedsat et udvalg, der skal udveksle oplysninger. Formålet er at styrke dialogen og udveksle synspunkter mellem den øverste ledelse og de europæiske medarbejders repræsentanter.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen billede

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Det er en høj prioritet for os at tilbyde en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere, entreprenører og gæster og beskytte dem mod skader eller ulykker. Ud over deres forpligtelse til at overholde lokale regulativer har Quadients virksomheder pligt til at sikre deres medarbejders sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ved at implementere de relevante handlinger, regler og procedurer, der gælder for deres aktiviteter. Derfor sørger vi for de passende foranstaltninger, og vi sikrer nøje overholdelse af sikkerhedsregulativerne. Disse foranstaltninger tager højde for de nødvendige investeringer i at forbedre ergonomien på alle arbejdsstationer, tilvejebringe og udskifte beskyttelsesudstyr og til at gennemføre regelmæssig intern undervisning for at informere og skabe opmærksomhed om sikkerhed for alle medarbejdere.

Siden 2006 har Quadient været OHSAS 18001-certificeret, hovedsageligt for sine industrianlæg. Denne certificering, som er udstedt af en uafhængig tredjepartsorganisation, demonstrerer Quadients engagement i medarbejdernes sundhed og sikkerhed. OHSAS 18001 fornys hvert år og afspejler også virksomhedens stadige forbedringer inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Relateret indhold

Begræns vores indvirkning på miljøet

Begræns vores indvirkning på miljøet

Begræns vores indvirkning på miljøet

Quadient er forpligtet til en bæredygtig drift og miljøvenlige aktiviteter. Vi sigter mod at reducere vores globale CO2-aftryk og respekterer Jorden og andre mennesker.

Få mere at vide
Agér på en ansvarlig måde

Agér på en ansvarlig måde

Agér på en ansvarlig måde

En af de grundlæggende retningslinjer i vores CSR-tilgang er at overholde strikse etiske regler.

Få mere at vide
støt lokalsamfund

Støt lokalsamfund

Støt lokalsamfund

Quadient respekterer kulturer og lokale skikke og støtter de samfund, der bor, hvor vi opererer.

Få mere at vide
Erfaring

Erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkendt af eksperterne

Anerkendt af eksperterne

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige oplevelser hvert år

Dokumenterede resultater

Dokumenterede resultater

97% kundetilfredshed