Uanset om det handler om kommercielle forsikringspolicer eller investeringsporteføljepakker, kæmper mange virksomheder med en effektiv samling og levering af komplekse dokumenter. Ældre systemer, skiftende regler, en række forskellige platforme til oprettelse af dokumenter og de værktøjer, der bruges efterfølgende, komplicerer processen yderligere og øger risikoen for fejl og manglende overholdelse af reglerne.

Quadient Inspire strømliner og forenkler processen omkring kompleks dokumentsamling, hvilket gør det muligt for virksomheder hurtigt at oprette og levere dokumenter, der er personaliserede, lette at forstå og overholder lovgivningen, til kunder – på tværs af alle kanaler.

Hvad er komplekse dokumenter

Hvad er komplekse dokumenter?

Komplekse dokumenter styres af forretningsregler og logik ved hjælp af metadata for at sikre, at kunderne modtager det indhold og de valgmuligheder, der bedst matcher deres individuelle profiler og behov på tværs af alle outputtyper og kanaler.

De kan bestå af snesevis til hundreder af sider, der samles ved hjælp af variable indholdsblokke indeholdende tekst, tabeller, diagrammer, billeder og fodnoter. Disse dokumenter kræver datainput fra mange systemer og indholdsinput fra flere emneeksperter.

Download brochure
Udnyt genanvendelige komponenter

Udnyt genanvendelige komponenter

Frigør dit indhold fra at være bundet til bestemte dokumenter ved at oprette indholdsblokke, der hurtigt kan implementeres på tværs af al din kommunikation. Disse indholdsblokke styres af typografiregler, der sikrer, at du også bruger den rigtige branding, layout og logoer.

Quadient Inspire kombinerer data, regler og indhold ved hjælp af en stærk kompositionsmotor for at skabe meget fleksible skabeloner, der ligger til grund for al din kundekommunikation.

Få mere at vide
Samarbejde med forretningsbrugere

Et samarbejdslag til forretningsbrugere

Quadient Inspire gør det muligt for virksomhedsbrugere, herunder forretningsområdebrugere og emneeksperter, at foretage opdateringer og ændringer af indhold, der er gjort tilgængeligt i hele virksomheden uden at involvere IT-afdelingen. De kan også oprette forretningsregler, der styrer indhold uden at have nogen programmeringsbaggrund.

Få mere at vide
Dataintegration

Opret dokumenter, der er fuldt forbundet og integreret med dine data

Vores mange løsninger henter data fra en lang række input, herunder kundedata, transaktionsdata og ældre dokumenter, og  kræver ingen eksterne datatransformationsprojekter eller IT-support.

Download brochure
Solide kompetencer til gennemgang og godkendelse

Solide kompetencer til gennemgang og godkendelse

Quadient tilvejebringer effektive godkendelsesfunktioner til at styre såvel ændringer, der laves i skabelonerne og indholdet, og de godkendelsesstrømme, der styrer hvert enkelt dokument oprettet af frontlinjearbejdere.

Opret smarte godkendelsesarbejdsgange med handlinger baseret på tilstande, grupper, individuelle brugere, roller, indholdstyper og betingelser. Godkendelser kan også sendes videre baseret på specifikke data eller værdier, så skabelonændringer kan markeres til godkendelse af eksperter på området, inden de implementeres.

Få mere at vide
Erfaring

Erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkendt af eksperterne

Anerkendt af eksperterne

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige oplevelser hvert år

Dokumenterede resultater

Dokumenterede resultater

97% kundetilfredshed