Overblik over vores forpligtelser

Kundetilfredshed

Kundetilfredshed

97,5 % kundetilfredshed med post- og dokumentsystemer.

ISO 9001-certificeret

ISO 9001-certificeret

På tværs af alle udviklings-, produktions- og logistikwebsteder globalt.

Ansvarligt indkøb

Ansvarligt indkøb

87,6 % af de leverandører, der vurderedes i 2018, overholder kravene i vores adfærdskodeks for leverandører. 

Databeskyttelse

Databeskyttelse

GDPR-politik implementeret med vores databeskyttelsesrådgiver som ansvarlig.

Etisk adfærd

Etisk adfærd

Etiske regler implementeret over hele verden på tværs af alle Quadient-enheder.

Billede: Fokus på kunden

Fokus på kunder

97,5 % af Quadients kunder siger, at de er tilfredse med post- og dokumentsystemerne ifølge den seneste globale undersøgelse, der blev gennemført i 2018. 96 % var generelt tilfredse.

At tilfredsstille vores kunder betyder først og fremmest at lytte til deres bekymringer og gøre alt, hvad vi kan, for at imødekomme deres behov. Som betroet partner ønsker vi at give dem en service af høj kvalitet, og vi tilbyder dem den bedst mulige support i planlægningen og implementeringen af passende løsninger. Med dette i tankerne har Quadient indført en effektiv tilgang, hvor vi lytter til vores kunder, og som er baseret på to årlige undersøgelser, så vi regelmæssigt kan evaluere kvaliteten af vores produkter og serviceniveauet. Årsagerne til tilfredshed og utilfredshed hos vores kunder analyseres herefter, og vi implementer meget målrettede forbedringsprogrammer alt efter behovene på de forskellige markeder.

Samtidig er det at lytte til vores kunder også grundlæggende for at understøtte virksomhedensdigitale transformation. Det resulterer i brugen af specifikke spørgeundersøgelser, der giver hurtigere kundefeedback på relevante løsninger og tjenester.

Billede: Respekt for grundlæggende menneskerettigheder

Respekt for grundlæggende menneskerettigheder

Quadient driver sin virksomhed med stor respekt for de grundlæggende principper i FN's menneskerettighedserklæring og arbejdsstandarderne fastsat af den internationale arbejdsorganisation (ILO). Vi fordømmer på det kraftigste:

  • Moderne slaveri og menneskehandel
  • Alle former for ulovligt, tvungent arbejde – særligt børnearbejde
  • Diskrimination i forbindelse med beskæftigelse og erhverv
  • Begrænsning af foreningsfriheden og retten til kollektive aktioner

Vi sikrer, at vores aktiviteter overholder vores etiske regler gennem vores procedurer og interne kontrolsystemer, herunder regelmæssige driftsgennemgange, risikostyring, interne revisioner og vurdering af vores leverandører.

Billede: Forretningsetik

Forretningsetik

Gennemsigtighed og loyalitet er en del af vores etiske regelsæt, som danner basis for vores handlinger og inspirerer vores handlemåde. Desuden er integriteten i relationen til vores partnere, leverandører, kunder og konkurrenter noget, der hele tiden ligger os på sinde, og som vi lægger særlig vægt på. I lyset af dette forkaster Quadient alle former for korruption i alle sine forretningstransaktioner. Dette omfatter tilfælde af interessekonflikt, bestikkelse, afpresning, bedrageri, magtmisbrug, underslæb og hvidvaskning af penge.

Der er udarbejdet et dokument, der fastlæggerQuadients interne politik omkring interessekonflikter, og derudover foretages der interne kontroller med et krav om, at ledere årligt underskriver en særlig fortrolighedsformular. Derudover er der implementeret en ordning til bekæmpelse af svig i vores virksomhed.

Billede: Ansvarligt indkøb

Ansvarligt indkøb

Quadient søger at skabe gensidigt fordelagtige partnerskaber med sine leverandører og drive ansvarlig, etisk og bæredygtig forretning med dem. Quadient søger kun at arbejde med partnere, der deler virksomhedens værdier, og som efterlever tilsvarende etiske regler. Vores firma kræver således, at alle leverandører overholder gældende love og regler, ILO's konventioner og vores forhåndenværende indkøbspolitik.

Vores leverandører udvælges omhyggeligt, retfærdigt og ligeværdigt. De vælges i henhold til en etableret indkøbsstrategi eller i udbud baseret på deres evne til at opfylde vores krav med hensyn til kvalitet, pris, service, pålidelighed, teknologi, sikkerhed, miljø og etiske værdier. Vores virksomhed bestræber sig også på ikke at skabe en situation med gensidig afhængighed med hensyn til salg, teknologi og knowhow.

I 2016 reviderede Quadient sin indkøbspolitik for bedre at forklare virksomhedens forventninger til socialt ansvar beskrevet i et leverandørkodeks. Desuden er der siden 2017 blevet gennemført en evalueringskampagne for produktleverandører.

Billede: Informationssikkerhed og databeskyttelse

Informationssikkerhed og databeskyttelse

Ud over smarte maskiner, der behandler traditionel post, omfatter vores portefølje nu løsninger og software beregnet på digital kommunikationsstyring eller på at lette pakkebehandling. Således håndterer Quadient store mængder fortrolige oplysninger hver dag, og det har altid været meget vigtigt for vores virksomhed at beskytte disse data i forbindelse med behandling af post, kundedata eller vores egne data.

Quadient er klar over konsekvenserne af en sikkerhedsfejl i vores drift og har implementeret informationssikkerhedspolitikker, der stiller krav om korrekt og sikker brug af vores egne data og de data, som vores interessenter har betroet os.Quadient implementerer i øjeblikket et certificeringsprogram baseret på ISO 27001-standarden, særligt målrettet vores digitale løsninger. Vi har også oprettet et projektteam dedikeret til integrationen af den nye europæiske forordning om databeskyttelse, GDPR, i vores arbejdsgange (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, kendt som den generelle databeskyttelsesforordning) og har opdateret vores generelle politik til beskyttelse af personoplysninger. 

Begræns vores indvirkning på miljøet

Begræns vores indvirkning på miljøet

Begræns vores indvirkning på miljøet

Quadient er forpligtet til en bæredygtig drift og miljøvenlige aktiviteter. Vi sigter mod at reducere vores globale CO2-aftryk og respektere Jorden og andre mennesker.

Få mere at vide
Forpligtelse over for vores medarbejdere

Forpligtelse over for vores medarbejdere

Forpligtelse over for vores medarbejdere

Udvikling, fastholdelse og fortsat at engagere og motivere vores medarbejdere er afgørende for vores virksomhed.

Få mere at vide
CSR-godkendelse

CSR-godkendelse

CSR-godkendelse

Quadient har modtaget anerkendelse i branchen for sit høje niveau af gennemsigtighed og de opnåede resultater med hensyn til de miljømæssige, sociale og administrative kriterier.

Få mere at vide
Erfaring

Erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkendt af eksperterne

Anerkendt af eksperterne

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige oplevelser hvert år

Dokumenterede resultater

Dokumenterede resultater

97% kundetilfredshed