CDP-merkki

CDP-merkki (Carbon Disclosure Project)

Vuodesta 2009 lähtien Quadient on toimittanut tietoja vaikutuksistaan ilmastonmuutokseen Carbon Disclosure Project -organisaatiolle (CDP).

CDP on riippumaton kansalaisjärjestö, joka tarjoaa maailmanlaajuisen järjestelmän ympäristötietojen mittaamiseen ja julkaisemiseen sekä arvioi yritysten strategiaa, osallistumista ja tuloksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä kestävän vesihuollon ja metsien suojelun tukemiseksi.

Vuonna 2019 Quadient sai B-luokan (jota pidetään alan johtotasona*) tunnustuksen ponnisteluistaan ilmastonmuutokseen liittyvässä riskienhallinnassa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

*Johtotaso myönnetään yrityksille, jotka toteuttavat johtoon liittyviä konkreettisia toimia ympäristöstrategian hyväksi.

Gaïa Rating -luokitus

Gaïa Rating -luokitus

Vuonna 2019 Quadient sijoittui 9. sijalle (9/230) Gaïa-indeksissä. Raportti sijoittaa ranskalaiset keskisuuret yritykset järjestykseen niiden kestävän kehityksen tason mukaan, joten on hienoa näkyä kärjessä.

Vuonna 2009 perustetusta indeksistä on tullut luotettava lähde huippuluokan sijoitusorganisaatioille, jotka haluavat talouden ulkopuolisia perusteita analysoidessaan mahdollisia sijoituksia. Yrityksiä arvioidaan useiden ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten tekijöiden perusteella.

Quadient oli myös 8. sijalla (8/86) luokassa ”yritykset, joiden myynti on yli 500 miljoonaa euroa”. Tämä sijoitus antaa tunnustuksen kaikille yrityksessä toteutetuille toimille, kuten ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifiointi (joka kattaa tänä päivänä kaikki teollisuuslaitoksemme ja useat jakelutytäryhtiöt), ekologisen suunnittelun ja uusien tuotteidemme uudelleenvalmistuskäytännön toteuttaminen, työntekijöiden sitouttamistutkimusten ja niihin liittyvien toimintasuunnitelmien toteuttaminen sekä työolojen parantaminen ja työehtosopimusten allekirjoittaminen monimuotoisuus, yhtäläiset mahdollisuudet ja työkyvyttömyys huomioiden.

Vigeo Eiris

Vigeo Eiris

In 2020, Quadient ranked 2nd (out of 53 European companies) within the "Mechanical Components & Equipment" sector.

Quadient has been taking part of Vigeo Eiris ratings process since 2005. Vigeo Eiris is an international agency of extra-financial rating that evaluates the level of integration in organizations of social, environmental and governance factors in their strategy, operations and management functions.

ethibel excellence -merkki

Ethibel EXCELLENCE -merkki

Quadient on vahvistanut uudelleen asemansa  Ethibel EXCELLENCE Investment Register -rekisterissä, ja yrityksellä on ollut kunnia päästä myös Ethibel PIONEER Investment Register -rekisteriin vuonna 2019.
Ethibel-merkit ovat laatumerkki sijoitusrahastoille, jotka sijoittavat yksinomaan sijoitusrekisteriin merkittyihin osakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin, jotka ovat saaneet hyvän arvosanan.
Forum ETHIBEL antaa luokituksen yksittäisille yrityksille perusteellisen seulonnan perusteella, joka koostuu 6 tutkimusalueesta, jotka kattavat kaikki yritysten sosiaalisen vastuun (CSR) näkökohdat: ihmisoikeudet, inhimillinen pääoma, ympäristö, sosiaalinen vaikutus, markkinoiden etiikka ja hyvä hallintotapa.

Ethibel EXCELLENCE -merkki edellyttää, että yritykset saavat A- (pidetään poikkeuksellisen vahvana tai innovatiivisena), B- (luokkansa paras) tai C- (alan keskiarvon yläpuolella) -luokituksen, ja arvostettuihin A- tai B-luokkiin kuuluvilla yrityksillä on mahdollisuus päästä Ethibel PIONEER Investment Register -rekisteriin.

EcoVadis Gold -sertifikaatti

EcoVadis Gold -sertifikaatti

Tammikuussa 2019 EcoVadis myönsi Quadientille arvosanan "Gold" tunnustuksena tämän sitoutumisesta ja suorituksesta yritysvastuun suhteen. EcoVadis-luokituslaitos sertifioi yritysten sitoutumisen kestävään liiketoiminnan kehittämiseen, ja on erikoistunut toimittajien arviointiin globaaleissa toimitusketjuissa.

Sen luokitusmenetelmä perustuu kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, kuten Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact ja ISO 26000. Luokitusmenetelmä perustuu 21 indikaattoriin 4 osa-alueella: ympäristö, sosiaalipolitiikka ja työolot, yritysetiikka ja vastuullinen toimitusketju.

Quadient, joka on ollut mukana vuodesta 2004 aikaisemmalla nimellään Neopost, sijoittuu parhaimman prosentin joukkoon toimittajista, jotka EcoVadis on tunnustanut edistyneimmiksi ja sitoutuneimmiksi kestävään kehitykseen kaikilla aloilla – parannusta vuodesta 2018, jolloin yritys sijoittui parhaimman 2 prosentin joukkoon.

ISS ESG:n Prime-tunnustus

ISS ESG:n Prime-tunnustus

Vuonna 2020 Quadient saavutti jälleen kerran ISS ESG:n Prime-tunnustuksen ympäristötoimistaan, yhteiskunnallisista toimistaan ja yrityshallinnon toimistaan. ISS ESG on Institutional Shareholder Services Inc.:n (ISS) vastuullisen sijoittamisen haara.

Tämä tunnustus annetaan yrityksille, joiden ESG-tehokkuus on sektorikohtaista raja-arvoa parempi. Quadientin vuoden 2020 tulos heijastaa sen sitoutumista yrityksen yhteiskuntavastuullisuuteen ja jatkuvia toimia sen saralla.Arviointi osoittaa, että Quadient on edistynyt merkittävästi yrityshallinnon ja liiketoiminnan etiikan saralla sekä yrityksen ympäristövaikutusten pienentämisessä. 

MSCI logo

MSCI

En 2021, l'engagement de Quadient en matière de responsabilité sociale des entreprises a été reconnu pour la 5ème année consécutive par MSCI dans la catégorie “leader” avec une note de AA. La notation MSCI ESG est conçue pour évaluer la résilience d'une entreprise face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à long terme et comprenant un enjeu matériel dans son secteur d’activité. Les notations MSCI ESG vont de Leader (AAA, AA) à “en retard” (B, CCC) en passant par la moyenne (A, BBB, BB).

Sustainalytics logo

Sustainalytics

En 2021, Sustainalytics a évalué le niveau de risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Quadient et a considéré qu’il était “faible” avec un taux de 16,7%.

Les évaluations de risques ESG de Sustainalytics concernent plus de 12 000 entreprises et couvrent la plupart des principaux indices mondiaux. Ce cadre de notation s'appuie sur 20 questions ESG importantes, avec des informations détaillées sur 138 sous-industries, et offre un aperçu clair du risque ESG au niveau de l'entreprise en mesurant l'ampleur du risque ESG non couvert par une organisation. 

Les notations de risques sont classées selon cinq niveaux de risques : négligeable, faible, moyen, élevé et grave et sont étayées par plus de 350 indicateurs (selon le sous-secteur) et 1 300 points de données. 

Aiheeseen liittyvä sisältö

paikallisten yhteisöjen tukeminen

Paikallisten yhteisöjen tukeminen

Paikallisten yhteisöjen tukeminen

Quadient kunnioittaa kulttuureja ja paikallisia tapoja sekä tukee yhteisöjä, jotka asuvat siellä missä toimimme.

Lue lisää
Eettiset sääntömme

Eettiset sääntömme

Eettiset sääntömme

Eettiset sääntömme ovat yrityksemme todellinen kulmakivi. Ne symboloivat sitä, mikä on meille tärkeää ja miten aiomme hoitaa liiketoimintaamme.

Lue lisää
vastuullisesti toimiminen

Vastuullisesti toimiminen

Vastuullisesti toimiminen

Yksi sosiaalisen vastuun lähestymistapamme perusteista on noudattaa tiukkoja eettisiä sääntöjä.

Lue lisää
Kokemus

Kokemus

Pitkä historia maailmanluokan johtajuudesta

Asiantuntijoiden tukema

Asiantuntijoiden tukema

Gartner, Forrester ja Aspire

Asiantuntemus

Asiantuntemus

8 miljardia henkilökohtaista kokemusta vuodessa

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

97% asiakastyytyväisyysaste