Tärkeitä lukujamme

Sukupuolikuvake

Sukupuolten tasa-arvo

40 prosenttia johtokuntamme jäsenistä on naisia.

Henkilökorttikuvake

Ikätasa-arvo

24 prosenttia työntekijöistämme on millenniaaleja.

Käyttäjäkuvake

Vakituiset työsuhteet

94,4 prosenttia työntekijöistämme on vakituisessa työsuhteessa.

CV-kuvake

Rekrytointi

Tilikaudella 2018 Quadient rekrytoi 815 työntekijää vakituisiin tai määräaikaisiin työsuhteisiin.

Hattukuvake

Koulutus

85 prosenttia työntekijöistämme suoritti vähintään yhden koulutuskurssin vuonna 2018.

Ihmisten siirtymisen kuvake

Urakehitys

310 työntekijää sai sisäisen ylennyksen tai vaihtoi tehtävänkuvaa samassa yksikössä vuonna 2018.

Monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kunnioituksen kuvake

Monimuotoinen, oikeudenmukainen ja kunnioittava kulttuuri

Työntekijöidemme taustat ovat hyvin erilaisia, he työskentelevät eri maissa ja eri tehtävissä sekä ajattelevat eri tavoin. Meitä sitoo kuitenkin yhteen intohimo työtämme kohtaan ja halu solmia merkityksellisiä yhteyksiä asiakkaillemme.

Jokainen Quadientin työntekijä on tärkeä yrityksemme menestyksen kannalta, joten kaikkia täytyy kohdella oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.

Tarjoamme tasa-arvoisia työllistymis- ja uramahdollisuuksia kaikille hakijoille sekä työntekijöille. Emme suvaitse syrjintää iän, rodun, sukupuolen, etnisen tai sosiaalisen taustan, kansallisuuden, kielen, uskonnon, terveydentilan, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten tai elämänkatsomuksellisten mielipiteiden, veteraaniuden tai muun vastaavan tai ammattiyhdistysjäsenyyden perusteella tai minkään muun sellaisen ominaisuuden perusteella, joka on kiellettyä sovellettavien lakien ja säädösten perusteella. Kaikkia työntekijöitä työtehtävään tai tasoon katsomatta täytyy kohdella oikeudenmukaisesti ylennyksiin, koulutukseen, palkkaamiseen, palkkaan ja korvauksiin sekä irtisanomiseen liittyvissä asioissa.

Olemme määrittäneet tiukat eettiset vaatimukset kaikille Quadientin puolesta toimiville. Kiellämme ehdottomasti kaikenlaisen väkivallan, ahdistelun ja kiusaamisen riippumatta siitä, onko tekijä työntekijä vai ei. Ahdistelu ja kiusaaminen ovat loukkaavaa, pelottavaa, ilkeää ja/tai ahdistavaa toistuvaa käyttäytymistä tai toimintaa, joihin liittyy vallan väärinkäyttö ja jotka voivat saada kohteen tuntemaan olonsa haavoittuvaksi, järkyttyneeksi, nöyryytetyksi, vähätellyksi ja/tai uhatuksi.

Henkilökohtaisen kehityksen kuvake

Henkilökohtainen kehitys

Quadient on sitoutunut kehittämään työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksia ja edistämään sisäistä liikkuvuutta sekä toimivaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Quadient pyrkii ylläpitämään työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksia kartuttamalla heidän kokemustaan sekä kasvattamalla heidän osaamistaan ja pätevyyksiään. Siksi tarjoammekin tukea työntekijöiden kehitykselle koulutusohjelmien muodossa. Lisäksi autamme työntekijöitä uusien tarvittavien taitojen hankkimisessa. Työntekijämme ovat oikeutettuja säännölliseen palautteeseen sekä työarviointeihin, joiden avulla kaikille voidaan laatia urakehityssuunnitelma ja joiden avulla voimme tunnistaa koulutus- ja tukitarpeita.

Sisäinen liikkuvuus on erittäin tärkeää Quadientille. Tarjoamme sekä paikallisia että kansainvälisiä uramahdollisuuksia säännöllisesti järjestämällä yritystapaamisia ja mainostamalla avoimia paikkoja sisäisesti.

Quadient kannustaa terveelliseen työn ja vapaa-ajan tasapainoon tukemalla etätyötä, joustavia työaikoja ja ylityökorvauksia, kunhan vaihtoehdot soveltuvat tietyn työtehtävän luonteeseen sekä tarkoitukseen ja ovat paikallisten lakien mukaisia.

Avoimen vuoropuhelun kuvake

Avoin vuoropuhelu

Quadient kannustaa avoimeen vuoropuheluun ja suhteisiin työntekijöidensä kanssa kaikissa toimintamaissaan. Suoritamme joka toinen vuosi työntekijäkyselyn, jossa kaikki saavat ilmaista oman mielipiteensä. Tämän kyselyn tulokset analysoidaan, minkä jälkeen kukin esimies määrittää omalle tiimilleen tarvittavat toimenpiteet työolosuhteiden parantamiseksi tai ylläpitämiseksi.

Euroopan tasolla olemme ottaneet käyttöön komitean tiedonvälitystä varten. Sen tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua ja eri osapuolten näkökulmien ymmärrystä ylimmän johdon ja eurooppalaisten työntekijöiden edustajien välillä.

Työturvallisuuden kuvake

Työturvallisuus

Turvallisen työpaikan tarjoaminen työntekijöillemme, alihankkijoillemme ja vieraillemme sekä heidän suojelemisensa vahingoilta ja onnettomuuksille on meille elintärkeää. Quadientilla on velvollisuus – paikallisten lakien ja säädösten noudattamisen lisäksi – varmistaa työntekijöiden työturvallisuus ryhtymällä tarvittaviin toimiin ja ottamalla käyttöön tarvittavat säännöt ja toimintatavat kaikessa toiminnassaan. Siksi olemme ottaneet käyttöön tarvittavat menetelmät taataksemme tiukimpien turvallisuussäädösten noudattamisen. Näitä ovat esimerkiksi tarvittavat investoinnit kaikkien työpisteiden ergonomian parantamiseen, tarvittavien suojavarusteiden tarjoaminen sekä säännölliset sisäiset koulutukset kaikkien työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi.

Quadientilla on ollut OHSAS 18001 -sertifiointi vuodesta 2006 saakka, pääasiassa teollisissa toimipisteissään. Tämä sertifiointi, jonka myöntää riippumaton ulkoinen taho, osoittaa Quadientin sitoutuvan työntekijöidensä työturvallisuuden takaamiseen. Joka vuosi uusittava OHSAS 18001 -sertifiointi osoittaa myös yrityksen jatkuvat parannustoimet työturvallisuuden suhteen.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Ympäristövaikutuksemme rajoittaminen

Ympäristövaikutuksemme rajoittaminen

Ympäristövaikutuksemme rajoittaminen

Quadient on sitoutunut kestävällä tavalla ympäristöystävälliseen toimintaan. Pyrimme vähentämään globaalia hiilijalanjälkeämme ja olemaan kunnioittavia maapalloa ja muita kohtaan.

Lue lisää
Vastuullisesti toimiminen

Vastuullisesti toimiminen

Vastuullisesti toimiminen

Yksi yritysvastuullisuuden lähestymistapamme perusteista on noudattaa tiukkoja eettisiä sääntöjä.

Lue lisää
paikallisten yhteisöjen tukeminen

Paikallisten yhteisöjen tukeminen

Paikallisten yhteisöjen tukeminen

Quadient kunnioittaa kulttuureja ja paikallisia tapoja sekä tukee yhteisöjä, jotka asuvat siellä missä toimimme.

Lue lisää
Kokemus

Kokemus

Pitkä historia maailmanluokan johtajuudesta

Asiantuntijoiden tukema

Asiantuntijoiden tukema

Gartner, Forrester ja Aspire

Asiantuntemus

Asiantuntemus

8 miljardia henkilökohtaista kokemusta vuodessa

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

97% asiakastyytyväisyysaste