Sitoumuksemme lyhyesti

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys

Postitus- ja asiakirjajärjestelmiemme asiakastyytyväisyys on 97,5 prosenttia.

ISO 9001 -sertifioitu

ISO 9001 -sertifioitu

Meillä on sertifiointi kaikissa tutkimus- ja kehitys-, tuotanto- ja logistiikkatoimipisteissä ympäri maailman.

Vastuulliset hankinnat

Vastuulliset hankinnat

87,6 prosenttia vuonna 2018 arvioiduista toimittajistamme täytti toimittajasääntöjen vaatimukset. 

Tietosuoja

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on huomioitu toiminnassamme ja sen noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettumme.

Eettinen toiminta

Eettinen toiminta

Kaikissa Quadient-toimipisteissä ympäri maailmaa noudatetaan eettisiä sääntöjämme.

Asiakkaat etusijalla -kuva

Asiakkaat etusijalla

97,5 prosenttia Quadientin asiakkaista sanoo olevansa tyytyväisiä postitus- ja asiakirjajärjestelmäänsä (tiedot perustuvat uusimpaan maailmanlaajuiseen asiakaskyselyyn vuodelta 2018). 96 prosenttia oli tyytyväisiä yleisesti. 

Asiakkaidemme vaatimusten täyttäminen tarkoittaa ennen kaikkea heidän huolenaiheidensa kuuntelua ja heidän tarpeidensa edellyttämän tuen tarjoamista. Luotettuna kumppanina haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta palvelua ja parasta mahdollista tukea soveltuvien ratkaisujen määrittämisessä ja toteutuksessa. Tähän perustuen Quadient on ottanut käyttöön tehokkaan asiakkaiden kuuntelemiseen perustuvan lähestymistavan, jonka mukaisesti toteutamme kahdesti vuodessa kyselyn, jolla arvioimme tuotteidemme ja palveluidemme laatua. Asiakkaidemme tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden syyt analysoidaan. Tämän perusteella toteutamme tarkasti kohdennettuja parannusohjelmia eri markkinoiden tarpeiden mukaisesti.

Asiakkaiden kuunteleminen on tärkeää myös yrityksen digitaalisen uudistamisen tukemiseksi. Sen avulla toteutamme tarkkoja kyselyitä, joilla saamme nopeammin asiakkaiden palautetta soveltuvista ratkaisuista ja palveluista. 

Perusihmisoikeuksien kunnioittaminen -kuva

Perusihmisoikeuksien kunnioittaminen

Quadient kunnioittaa ehdottomasti YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen perusperiaatteita ja kansainvälisen työjärjestön työelämän normeja. Tuomitsemme ehdottomasti kaikki alla mainitut:

  • nykyajan orjuus ja ihmiskauppa
  • kaikenlainen laiton työ, pakkotyö ja pakotettu työ, etenkin lapsityö
  • syrjintä työ- ja ammattiasioissa
  • yhdistymisvapauden rajoitukset ja rajoitukset oikeuteen käydä kollektiivisia työehtoneuvotteluja.

Varmistamme toimintamme noudattavan eettisiä sääntöjämme erilaisten menetelmien ja sisäisten valvontajärjestelmien avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi operatiivisen toiminnan säännölliset tarkistukset, riskienhallinta, sisäiset auditoinnit ja toimittaja-arvioinnit.

Eettinen liiketoiminta -kuva

Eettinen liiketoiminta

Läpinäkyvyys ja lojaalisuus ovat osa eettisiä sääntöjämme – ja ne ohjaavat toimintaamme. Lisäksi rehellisyys liikesuhteissa kumppaneidemme, toimittajiemme, asiakkaidemme ja kilpailijoidemme kanssa on jatkuvasti huomion kohteena. Tässä kontekstissa Quadient sanoutuu ehdottomasti irti korruptiosta kaikissa muodoissaan kaikessa liiketoiminnassaan. Tämä käsittää eturistiriidat, lahjukset, kiristyksen, petokset, vallan väärinkäytön, kavalluksen ja rahanpesun.

Olemme luoneet asiakirjan, joka määrittää Quadientin sisäisen käytännön eturistiriidoille. Lisäksi käytämme sisäisiä valvontamekanismeja, jotka edellyttävät johtotehtävissä toimivia allekirjoittamaan vuosittain tietyn vakuutuksen. Lisäksi yrityksellämme on käytössä petosten ehkäisymalli.

Vastuulliset hankinnat -kuva

Vastuulliset hankinnat

Quadient pyrkii solmimaan toimittajiensa kanssa molempia osapuolia hyödyttäviä sopimuksia sekä toimimaan yhteistyössä heidän kanssaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävällä tavalla. Quadient pyrkii tekemään yhteistyötä vain sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka jakavat yrityksemme arvot ja joilla on käytössään vastaavat eettiset säännöt. Tämän johdosta yrityksemme edellyttää, että kaikki toimittajamme noudattavat soveltuvia lakeja ja säädöksiä, kansainvälisen työjärjestön normeja sekä voimassa olevaa hankintakäytäntöämme.

Toimittajat valitaan harkiten, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Toimittajat valitaan määritetyn hankintakäytännön mukaisesti tai tarjouskilpailun perusteella sen mukaan, miten hyvin he kykenevät täyttämään vaatimukset laadun, hinnan, palvelun, luotettavuuden, tekniikan, turvallisuuden, ympäristön ja eettisten arvojen suhteen. Yrityksemme pyrkii myös olemaan luomatta keskinäisen riippuvuuden tilanteita myynnin, tekniikan ja osaamisen suhteen.

Quadient uudisti hankintakäytäntönsä vuonna 2016 vastatakseen paremmin odotuksiin yrityksen yhteiskuntavastuun suhteen, kuten toimittajien säännöissä kerrotaan. Vuodesta 2017 saakka olemme käyttäneet myös tuotantotoimittajien arviointia.

Tietoturva ja tietosuoja -kuva

Tietoturva ja tietosuoja

Perinteistä postia käsittelevien älykkäiden koneiden lisäksi tuotevalikoimamme kattaa nykyään myös ratkaisuja ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu digitaalisen viestinnän hallintaan sekä pakettikäsittelyn helpottamiseen. Tämän johdosta Quadient käsittelee suuret määrät luottamuksellisia tietoja joka päivä. Niiden suojaaminen on aina ollut tärkeää yrityksellemme, olipa kyse sitten postin, asiakkaidemme tietojen tai omien tietojemme suojaamisesta.

Quadient on tietoinen seuraamuksista, joita tietoturva- ja tietosuojaongelmat sen toiminnassa saattavat aiheuttaa, joten olemme ottaneet käyttöön suojauskäytäntöjä. Ne määrittävät omien tietojemme sekä sidosryhmiemme haltuumme uskomien tietojen soveltuvan ja turvallisen käytön.Quadient on parhaillaan ottamassa käyttöön ISO 27001 -standardiin perustuvaa sertifiointiohjelmaa, joka on tarkoitettu erityisesti digitaalisten ratkaisujen kehitystoimintaan. Olemme myös perustaneet erillisen projektitiimin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, asetus n°2016/679) toteuttamiseksi toiminnassamme ja päivittäneet yleisen henkilötietojen suojauskäytäntömme. 

ympäristövaikutuksemme rajoittaminen

Ympäristövaikutuksemme rajoittaminen

Ympäristövaikutuksemme rajoittaminen

Quadient on sitoutunut kestävällä tavalla ympäristöystävälliseen toimintaan. Pyrimme vähentämään globaalia hiilijalanjälkeämme ja olemaan kunnioittavia maapalloa ja muita kohtaan.

Lue lisää
Sitoutuminen työntekijöihimme

Sitoutuminen työntekijöihimme

Sitoutuminen työntekijöihimme

Työntekijöidemme kehittäminen, säilyttäminen sekä pitäminen osallistuvina ja motivoituneina ovat välttämättömiä liiketoimintamme menestymiselle.

Lue lisää
CSR-tunnustus

CSR-tunnustus

CSR-tunnustus

Quadient on saanut alan tunnustuksen suorituksestaan ja läpinäkyvyydestään ympäristö-, sosiaali- ja hallintoperusteilla.

Lue lisää
Kokemus

Kokemus

Pitkä historia maailmanluokan johtajuudesta

Asiantuntijoiden tukema

Asiantuntijoiden tukema

Gartner, Forrester ja Aspire

Asiantuntemus

Asiantuntemus

8 miljardia henkilökohtaista kokemusta vuodessa

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

97% asiakastyytyväisyysaste