Onze kerncijfers

Pictogram gender

Genderdiversiteit

40% vrouwen in de raad van bestuur.

Pictogram identiteitskaart

Leeftijdsdiversiteit

24% van de werknemers zijn millennials.

Pictogram gebruiker

Vaste werknemers

94,4% van de werknemers hebben een vast contract.

Pictogram cv

Aanwerving

In het boekjaar 2018 gingen 815 mensen aan de slag bij Quadient met een contract van onbepaalde of bepaalde duur.

Pictogram hoed

Training

85% van de werknemers kregen in 2018 ten minste één opleiding.

Pictogram uitwisseling mensen

Interne mobiliteit

310 werknemers kregen in 2018 interne promotie of een andere functie.

Afbeelding diversiteit, eerlijkheid en respect

Een cultuur van diversiteit, eerlijkheid en respect

Onze werknemers hebben verschillende achtergronden, werken in verschillende landen, bekleden verschillende functies en denken allemaal anders. Maar wat ons met elkaar verbindt, is onze passie voor ons werk en onze wens om betekenisvolle contacten aan te gaan voor onze klanten.

Elke medewerker van Quadient is waardevol voor ons succes als bedrijf en moet eerlijk en respectvol worden behandeld.

Wij bieden alle werknemers en sollicitanten gelijke kansen op werk. Wij tolereren geen discriminatie op grond van leeftijd, ras, geslacht, etnische of sociale afkomst, nationaliteit, taal, religie, gezondheid, handicap, burgerlijke stand, seksuele geaardheid, politieke of filosofische mening, militaire of andere status, vakbondslidmaatschap of andere kenmerken die door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden beschermd. Alle medewerkers, ongeacht de functie of het niveau, moeten eerlijk worden behandeld m.b.t. promoties, training, aanwerving, verloning en beëindiging van contract.

We hanteren hoge ethische normen voor iedereen die handelt namens Quadient en verbieden alle vormen van geweld, intimidatie en pesterijen ten strengste, ongeacht of dit gebeurt door een werknemer of iemand anders. Intimidatie of pesten is aanstootgevend, intimiderend, kwaadaardig of beledigend gedrag, en kan een persoon zich kwetsbaar, overstuur, vernederd, ondermijnd of bedreigd laten voelen.

Afbeelding ontwikkeling van mensen

Ontwikkeling van mensen

Quadient engageert zich voor meer inzetbaarheid, om interne mobiliteit te bevorderen en om werknemers een goed evenwicht tussen werk en privéleven te bieden.

Quadient streeft ernaar om werknemers inzetbaar te houden door hun ervaring, capaciteiten en kwalificaties te verrijken. Opleidingsprogramma's helpen werknemers om zich te ontwikkelen en om te anticiperen op de behoefte aan nieuwe vaardigheden. Onze mensen hebben recht op regelmatige feedback en prestatiebeoordelingen, zodat ze hun loopbaanplan vorm kunnen geven en kunnen achterhalen of ze bijscholing, training of ondersteuning nodig hebben.

Interne mobiliteit is een prioriteit voor Quadient. Het bedrijf biedt plaatselijke en internationale carrièremogelijkheden met doorgroei- of schakelkansen en door openstaande functies intern te adverteren.

Quadient mikt op een gezonde balans tussen werk en privéleven, aan de hand van telewerken en thuiswerken, flexibele werktijden en compensatie van overuren, waar de functie dit toelaat en in overeenstemming met alle wetten en regels.

Afbeelding open dialoog

Open dialoog

Quadient moedigt open dialoog en relaties met werknemers aan overal waar het actief is. Om de twee jaar wordt een betrokkenheidsenquête afgenomen, waarbij alle werknemers persoonlijke meningen kunnen uiten. De resultaten worden geanalyseerd, waarna elke manager samen met zijn of haar team vaststelt welke stappen er moeten worden genomen om aspecten van het werk te behouden of verbeteren.

Op Europees niveau werd een comité opgericht om informatie uit te wisselen. Het doel hiervan is om de dialoog en gedachtewisseling te bevorderen tussen hoger management en de Europese werknemersvertegenwoordigers.

Afbeelding gezondheid en veiligheid op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Een van onze grootste prioriteiten is een veilige werkplek te bieden voor alle werknemers en bezoekers, en hen te beschermen tegen ongevallen. Naast hun verplichting om de lokale voorschriften na te leven, heeft Quadient de plicht om voor hun werknemers een gezonde en veilig werkplek te creëren, door alle relevante regels en procedures voor hun activiteiten nauwkeurig op te volgen. Daarom nemen we passende maatregelen en zorgen we ervoor dat veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd. Deze maatregelen omvatten de nodige investeringen in ergonomie, het voorzien en tijdig vervangen van veiligheidsuitrusting en regelmatige interne trainingen om alle werknemers in te lichten over veiligheid.

Sinds 2006 is Quadient OHSAS 18001-gecertificeerd, voornamelijk voor zijn industriële sites. Deze certificering, uitgegeven door een onafhankelijke derde organisatie, bewijst het engagement van Quadient om de gezondheid en veiligheid van werknemers te garanderen. OHSAS 18001 wordt elk jaar vernieuwd, en weerspiegelt ook de voortdurende verbeteringen die het bedrijf aanbrengt op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.

Verwante inhoud

Onze impact op het milieu beperken

Onze impact op het milieu beperken

Onze impact op het milieu beperken

Quadient streeft ernaar om op duurzame wijze milieuvriendelijk actief te zijn. We trachten onze wereldwijde ecologische voetafdruk te beperken en tonen respect voor de planeet en onze medemens.

Meer informatie
Verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk handelen

Een van de fundamentele richtsnoeren voor onze benadering van MVO, is de inachtname van strenge ethische regels.

Meer informatie
lokale gemeenschappen ondersteunen

Lokale gemeenschappen ondersteunen

Lokale gemeenschappen ondersteunen

Quadient heeft respect voor culturen en plaatselijke gebruiken, en ondersteunt de gemeenschappen waar we gevestigd zijn.

Meer informatie
Experience

Experience

Een rijke geschiedenis van leiderschap en ervaring

Gesteund door experts

Gesteund door experts

Gartner, Forrester, en Aspire

Expertise

Expertise

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen jaarlijks

Bewezen track record

Bewezen track record

97% klanttevredenheid