CDP-label

CDP-label (Carbon Disclosure Project)

Sinds 2009 deelt Quadient gegevens omtrent zijn impact op de klimaatopwarming met het Carbon Disclosure Project (CDP).

Het CDP is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die een globaal systeem biedt voor het meten en publiceren van informatie over het milieu. Het beoordeelt de strategie, het engagement en de resultaten van bedrijven in de strijd tegen de klimaatopwarming en voor duurzaam waterbeheer en bosbescherming.

In 2019 kreeg Quadient de score B (beschouwd als een Management-niveau* in de sector) en kreeg erkenning voor zijn inspanningen voor risicobeheer op het vlak van klimaatverandering en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG).

*Het Management-niveau wordt toegekend aan bedrijven die een actieve milieustrategie handhaven en nastreven.

De Gaïa-rating

De Gaïa-rating

In 2019 stond Quadient op de negende plaats (9/230) op de Gaïa-index waarin Franse midcap-organisaties voor duurzame ontwikkeling worden gerangschikt. Het is dus een hele eer om bovenaan te staan.

Al sinds 2009 is deze index de referentie bij uitstek geworden voor vooraanstaande investeringsmaatschappijen die bij de selectie van potentiële investeringen ook rekening houden met niet-financiële criteria. Bedrijven worden beoordeeld op een aantal criteria waaronder milieu, maatschappij en bestuur.

Quadient stond ook op de achtste plaats (8/86) in de categorie 'bedrijven met een omzet van meer dan € 500 miljoen'. Deze rangschikking houdt rekening met alle acties die het bedrijf onderneemt: de ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS 18001-certificeringen waarover al onze industriële sites en verschillende distributievestigingen op dit moment beschikken, de implementatie van een beleid voor ecologisch ontwerp en productrevisie, de implementatie van betrokkenheidsonderzoeken bij werknemers en daaraan gekoppelde actieplannen. Ook houdt deze rangschikking rekening met de verbetering van werkomstandigheden en het ondertekenen van gemeenschappelijke handvesten of overeenkomsten op het gebied van diversiteit, gelijke kansen en beperkingen op het werk.

Vigeo Eiris

Vigeo Eiris

In 2020, Quadient ranked 2nd (out of 53 European companies) within the "Mechanical Components & Equipment" sector.

Quadient has been taking part of Vigeo Eiris ratings process since 2005. Vigeo Eiris is an international agency of extra-financial rating that evaluates the level of integration in organizations of social, environmental and governance factors in their strategy, operations and management functions.

ethibel excellence-label

Ethibel EXCELLENCE-label

Quadient kreeg opnieuw een plaats in het Ethibel EXCELLENCE-investeringsregister en heeft het voorrecht om ook in het Ethibel PIONEER-investeringsregister van 2019 te staan.
De Ethibel-labels zijn een keurmerk voor investeringsfondsen die uitsluitend investeren in aandelen of obligaties die in het investeringsregister zijn opgenomen en een goede score kregen.

Individuele bedrijven krijgen een rating van Forum ETHIBEL na een grondige screening waarin zes studiegebieden voor alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderzocht worden: mensenrechten, menselijk kapitaal, het milieu, maatschappelijke impact, marktethiek en goed bestuur.

Om deel uit te maken van Ethibel EXCELLENCE moeten bedrijven een A (uitzonderlijk sterk of innovatief), B (beste van zijn klasse) of C (bovengemiddeld in de sector) krijgen. Bedrijven in de prestigieuze categorieën A of B krijgen ook de kans om opgenomen te worden in het Ethibel PIONEER-investeringsregister.

EcoVadis Gold-certificering

EcoVadis Gold-certificering

In januari 2019 werd Quadient in de 'Gold'-klasse van EcoVadis ingedeeld, als erkenning voor onze betrokkenheid en prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ratingbureau EcoVadis certificeert de mate van betrokkenheid van bedrijven op het gebied van duurzame bedrijfsontwikkeling, en specialiseert zich in de beoordeling van leveranciers binnen wereldwijde toeleveringsketens.

Hun ratingmethodologie is gebaseerd op internationale normen voor duurzame ontwikkeling, zoals het Global Reporting Initiative (GRI), het Global Compact van de Verenigde Naties en ISO 26000. De scores zijn gebaseerd op 21 indicatoren op de volgende vier gebieden: milieu, maatschappelijk beleid en werkomstandigheden, ethisch ondernemerschap en een verantwoorde toeleveringsketen.

Quadient, dat al sinds 2004 aan het programma deelneemt onder zijn oude naam Neopost, werd door EcoVadis ingedeeld in de top 1% van de meest geavanceerde en betrokken leveranciers op het gebied van duurzame ontwikkeling in alle sectoren. Nog een hogere score dan in 2018, toen we tot de top 2% behoorden.

ISS-Oekom-label

ISS-Oekom-label

Net als in voorgaande jaren werd Quadient ook in 2017 onderscheiden door de meest prestigieuze niet-financiële ratingbureaus, met name Oekom Research AG die Quadient de score C+ gaf, wat ons de status 'Prime' opleverde.

MSCI logo

MSCI

En 2021, l'engagement de Quadient en matière de responsabilité sociale des entreprises a été reconnu pour la 5ème année consécutive par MSCI dans la catégorie “leader” avec une note de AA. La notation MSCI ESG est conçue pour évaluer la résilience d'une entreprise face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à long terme et comprenant un enjeu matériel dans son secteur d’activité. Les notations MSCI ESG vont de Leader (AAA, AA) à “en retard” (B, CCC) en passant par la moyenne (A, BBB, BB).

Sustainalytics logo

Sustainalytics

En 2021, Sustainalytics a évalué le niveau de risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Quadient et a considéré qu’il était “faible” avec un taux de 16,7%.

Les évaluations de risques ESG de Sustainalytics concernent plus de 12 000 entreprises et couvrent la plupart des principaux indices mondiaux. Ce cadre de notation s'appuie sur 20 questions ESG importantes, avec des informations détaillées sur 138 sous-industries, et offre un aperçu clair du risque ESG au niveau de l'entreprise en mesurant l'ampleur du risque ESG non couvert par une organisation. 

Les notations de risques sont classées selon cinq niveaux de risques : négligeable, faible, moyen, élevé et grave et sont étayées par plus de 350 indicateurs (selon le sous-secteur) et 1 300 points de données. 

Verwante inhoud

lokale gemeenschappen ondersteunen

Lokale gemeenschappen ondersteunen

Lokale gemeenschappen ondersteunen

Quadient heeft respect voor culturen en plaatselijke gebruiken, en ondersteunt de gemeenschappen waar we gevestigd zijn.

Meer informatie
Onze ethische code

Onze ethische code

Onze ethische code

Onze ethische code vormt de echte hoeksteen van ons bedrijf. Deze code staat voor alles wat we belangrijk vinden en de manier waarop we zakendoen.

Meer informatie
verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk handelen

Een van de fundamentele richtsnoeren voor onze aanpak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, is dat we ons aan strenge ethische regels houden.

Meer informatie
Experience

Experience

Een rijke geschiedenis van leiderschap en ervaring

Gesteund door experts

Gesteund door experts

Gartner, Forrester, en Aspire

Expertise

Expertise

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen jaarlijks

Bewezen track record

Bewezen track record

97% klanttevredenheid