Ons engagement in het kort

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

97,5% klanttevredenheid voor post- en documentsystemen.

ISO 9001-gecertificeerd

ISO 9001-gecertificeerd

Op alle sites voor O&O, productie en logistiek wereldwijd.

Verantwoorde inkoop

Verantwoorde inkoop

87,6% van de geëvalueerde leveranciers in 2018 voldoet aan de vereisten in onze gedragscode voor leveranciers. 

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

AVG-beleid geïmplementeerd onder verantwoordelijkheid van onze functionaris voor gegevensbescherming.

Ethisch gedrag

Ethisch gedrag

Ethische code die wereldwijd geïmplementeerd is over alle vestigingen van Quadient.

Afbeelding focus op klanten

Een focus op klanten

97,5% van de klanten van Quadient zegt tevreden te zijn met de post- en documentsystemen, zo blijkt uit het laatste wereldwijde onderzoek uit 2018. 96% was over het algemeen tevreden. 

Onze klanten tevredenstellen betekent in de eerste plaats dat we naar hun problemen luisteren en alle ondersteuning bieden om tegemoet te komen aan hun behoeften. Als vertrouwde partner willen we een hoogwaardige service bieden met de best mogelijke ondersteuning om geschikte oplossingen te bedenken en te implementeren. Daarom hebben we een effectieve aanpak ontwikkeld om naar onze klanten te luisteren. Twee keer per jaar stellen we een onderzoek in waarin we hen vragen om de kwaliteit van onze producten en diensten te evalueren. De oorzaken van de (on-)tevredenheid bij onze klanten worden geanalyseerd, waarna er gerichte verbeterprogramma's worden ontworpen die op de behoeften van elke markt zijn afgestemd.

Tegelijkertijd is de stem van de klant ook cruciaal voor de digitale transformatie van het bedrijf. Door specifieke onderzoeken uit te voeren kunnen we vervolgens sneller feedback krijgen van klanten over verwante oplossingen en services. 

Afbeelding respect voor fundamentele mensenrechten

Respect voor fundamentele mensenrechten

Quadient doet zaken met respect voor de fundamentele beginselen uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). We veroordelen nadrukkelijk:

  • Moderne slaverij en mensenhandel
  • Alle vormen van illegale dwangarbeid of verplichte arbeid, in het bijzonder kinderarbeid
  • Discriminatie op het gebied van werk en beroep
  • Beperking van de vrijheid van vereniging en het recht om collectieve actie te voeren

We zorgen ervoor dat onze bedrijfsactiviteiten aan onze ethische code voldoen, door geschikte procedures en interne controlesystemen in te stellen, waaronder regelmatige werkbeoordelingen, risicobeheer, interne audits en beoordelingen van leveranciers.

Afbeelding bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek

Transparantie en loyaliteit maken deel uit van onze ethische normen en zijn het uitgangspunt van alles wat we doen. Verder letten we er in het bijzonder op dat integriteit steeds vooropstaan in onze zakelijke relaties met partners, leveranciers, klanten en concurrenten. In die context verwerpt Quadient elke vorm van corruptie in zijn handelstransacties. Het gaat hier dan met name om belangenvermenging, omkoping, afpersing, fraude, machtsmisbruik, verduistering en witwaspraktijken.

We hebben een document opgesteld waarin het interne beleid van Quadient met betrekking tot belangenvermenging beschreven staat. Daarnaast bestaan er interne controlemaatregelen, waaronder de vereiste dat managers elk jaar een specifiek meldingsformulier moeten ondertekenen. Verder hebben we een programma voor fraudebestrijding uitgerold binnen ons bedrijf.

Afbeelding verantwoorde inkoop

Verantwoorde inkoop

Quadient streeft ernaar om partnerschappen te sluiten met leveranciers die wederzijds voordelig zijn, en om samen verantwoord, ethisch en duurzaam zaken te doen. Quadient werkt alleen met partners die onze waarden delen en vergelijkbare ethische regels in acht nemen. Daarom moeten al onze leveranciers zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving, de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en ons huidige aankoopbeleid.

Leveranciers worden zorgvuldig, eerlijk en billijk geselecteerd. Ze worden gekozen volgens een gevestigde aankoopstrategie of aanbesteding, op basis van hun vermogen om aan onze behoeften te voldoen op het vlak van kwaliteit, prijs, service, betrouwbaarheid, technologie, betrouwbaarheid, het milieu en ethische waarden. Ons bedrijf tracht ook te vermijden dat er een wederzijdse afhankelijkheid ontstaat m.b.t. verkoop, technologie en knowhow.

In 2016 heeft Quadient zijn aankoopbeleid herzien om de verwachtingen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen beter uit te leggen. Deze worden beschreven in een gedragscode voor leveranciers. Daarnaast zijn we in 2017 een campagne begonnen om onze productieleveranciers te evalueren.

Afbeelding informatiebeveiliging en gegevensbescherming

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming

Naast intelligente machines om traditionele post te verwerken, bieden we nu ook oplossingen en software aan voor het beheer van digitale communicatie of de verwerking van pakketten. Dat betekent dat Quadient elke dag grote hoeveelheden vertrouwelijke informatie verwerkt. Het beveiligen van die informatie is altijd al een prioriteit geweest voor ons bedrijf, of het nu over posttransacties, klantgegevens of onze eigen gegevens gaat.

Omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van een beveiligingslek, heeft Quadient een beleid voor informatiebeveiliging geïmplementeerd waarin we vereisten stellen voor gepast en veilig gebruik van onze eigen informatie en die van onze belanghebbenden. Quadient is momenteel bezig met het implementeren van een certificeringsprogramma gebaseerd op de ISO 27001-norm, in het bijzonder voor de ontwikkeling van digitale oplossingen. Daarnaast hebben we een projectteam samengesteld met als missie om de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming (AVG) te implementeren in ons bedrijf (Verordening 2016/679, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hebben ons Algemeen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens bijgewerkt. 

onze impact op het milieu beperken

Onze impact op het milieu beperken

Onze impact op het milieu beperken

Quadient streeft ernaar om op duurzame wijze milieuvriendelijk actief te zijn. We trachten onze wereldwijde ecologische voetafdruk te beperken en respect te tonen voor de planeet en onze medemens.

Meer informatie
Engagement naar onze werknemers toe

Engagement naar onze werknemers toe

Engagement naar onze werknemers toe

Enthousiaste, gemotiveerde mensen zijn de sleutel tot het succes van ons bedrijf.

Meer informatie
MVO-erkenning

MVO-erkenning

MVO-erkenning

Quadient werd al erkend in de sector om zijn prestaties en transparantie inzake milieu-, sociale en bestuurlijke aangelegenheden.

Meer informatie
Experience

Experience

Een rijke geschiedenis van leiderschap en ervaring

Gesteund door experts

Gesteund door experts

Gartner, Forrester, en Aspire

Expertise

Expertise

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen jaarlijks

Bewezen track record

Bewezen track record

97% klanttevredenheid