building layout building layout

Een onderdeel van onze strategie is om blijvende groei te stimuleren voor onze organisatie en meerwaarde te creëren voor onze interne en externe gemeenschappen, met name onze medewerkers, klanten, partners en andere belanghebbenden. Met empowerment, passie, inspiratie en aandacht voor de gemeenschap zetten we ons gericht en vol vertrouwen in om onze klanten beter van dienst te zijn en hen te helpen succesvol te worden en blijven. We geven het goede voorbeeld door met integriteit en eerlijkheid zaken te doen. We streven de hoogste maatstaven na in alles wat we doen.

Geoffrey Godet

Chief Executive Officer

Diversiteit, eerlijkheid en respect

Engagement naar onze werknemers toe

Quadient bouwt voort op initiatieven om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren, training te bieden, talent te identificeren en te beheren en de werkomstandigheden voor iedereen te verbeteren.

Inzet voor duurzaamheid

onze impact op het milieu beperken

Ons milieubeleid tracht onze wereldwijde ecologische voetafdruk te beperken en respect te tonen voor de planeet en onze medemens.

Ethisch zakendoen

verantwoordelijk handelen

Wij geloven dat op een ethische en verantwoorde manier zakendoen cruciaal is voor de duurzame groei en het blijvende succes van ons bedrijf.

Een maatschappelijke rol spelen

lokale gemeenschappen ondersteunen

Quadient heeft respect voor alle culturen en plaatselijke gebruiken en ondersteunt de gemeenschappen waar we gevestigd zijn.

Onze aanpak van duurzaam ontwerpen en verantwoorde productie

Onze aanpak van duurzaam ontwerpen en verantwoorde productie

Al meer dan tien jaar bouwt Quadient actief aan een cultuur van ethisch en verantwoord zakendoen, met innovatieve en duurzame oplossingen en zo min mogelijk gevolgen voor het milieu. We doen er alles aan om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te behouden - in harmonie met onze mensen, onze klanten en de gemeenschappen waarin we leven en werken.

Meer informatie
mvo-erkenning

Prijzen en erkenningen voor MVO

Quadient is al meerdere malen erkend voor zijn prestaties en transparantie op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aangelegenheden.

Meer informatie
Experience

Experience

Een rijke geschiedenis van leiderschap en ervaring

Gesteund door experts

Gesteund door experts

Gartner, Forrester, en Aspire

Expertise

Expertise

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen jaarlijks

Bewezen track record

Bewezen track record

97% klanttevredenheid