Goede doelen en vrijwilligerswerk

Afbeelding goede doelen en vrijwilligerswerk

Quadient is een verantwoordelijke speler en hecht er dan ook veel belang aan dat zijn teams nauwe banden onderhouden met stichtingen en organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang van de lokale gemeenschappen op de locaties waar het bedrijf aanwezig is. We moedigen onze werknemers dan ook aan om in de landen waar we actief zijn hun steentje bij te dragen aan goede doelen die in lijn liggen met onze normen en waarden.

Deze bijdrage aan de gemeenschap kan verschillende vormen aannemen zoals financiële steun, specifieke vaardigheden aanbieden of bijdragen in natura. Dat bevordert de gemeenschapszin en stimuleert creativiteit en innovatie. Ten slotte geeft dit extra invulling aan het dagelijks werk van werknemers en wordt er een echte dialoog op gang gebracht met de gemeenschap.

We steunen verschillende goede doelen binnen het bedrijf. Dankzij de enorme steun van het personeel van Quadient werd in 2018 meer dan 101.816 euro ingezameld voor projecten onder leiding van plaatselijke organisaties en stichtingen. Tegelijkertijd offerden heel wat werknemers wereldwijd hun tijd op voor zaken die hen na aan het hart liggen.

In 2018 ondernamen 75% van de entiteiten binnen Quadient sponsor- en vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau om goede doelen te steunen.

Partnerschappen met scholen en universiteiten

Afbeelding partnerschappen met scholen en universiteiten

Daarnaast onderhoudt Quadient partnerschappen met professionele organisaties, scholen en universiteiten door stageplaatsen of leerwerkplekken aan te bieden. Zo kunnen we de beroeps- en carrièremogelijkheden binnen ons bedrijf bij het bredere publiek onder de aandacht brengen.

Verwante inhoud

onze impact op het milieu beperken

Onze impact op het milieu beperken

Onze impact op het milieu beperken

Quadient streeft ernaar om duurzaam en milieuvriendelijk te werken. We proberen onze wereldwijde ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken en respect te tonen voor de planeet en onze medemens.

Meer informatie
Engagement naar onze werknemers toe

Engagement naar onze werknemers toe

Engagement naar onze werknemers toe

Enthousiaste, gemotiveerde mensen zijn de sleutel tot het succes van ons bedrijf.

Meer informatie
verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk handelen

Een van de fundamentele richtsnoeren voor onze aanpak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, is dat we ons aan strenge ethische regels houden.

Meer informatie
Experience

Experience

Een rijke geschiedenis van leiderschap en ervaring

Gesteund door experts

Gesteund door experts

Gartner, Forrester, en Aspire

Expertise

Expertise

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen jaarlijks

Bewezen track record

Bewezen track record

97% klanttevredenheid