Elektronisk (e)-fakturering er en effektiv måte for bedrifter å generere og distribuere fakturaer raskt og profesjonelt og inndrive betaling så fort som mulig, noe som er positivt for kontantstrømmen. EU har satt en frist for kontraherende myndigheter i offentlig sektor å motta og behandle e-fakturaer: 18. april 20191. Dette er et stort initiativ med det formål å gi en delt standard for fakturering i offentlig sektor over hele Europa2, og dermed gjøre det mindre komplisert å sende fakturaer over landegrensene. 

Et slikt tiltak anerkjenner at manuell, papirbasert fakturering er utdatert og at det er en belastning på ressurser, spesielt i organisasjoner som allerede er under press. Gjennom automatisering og e-fakturering kan faste kostnader reduseres og brukeropplevelsen samtidig bli bedre

Det er selvsagt mange selskaper – ikke minst små bedrifter – som ikke fakturerer offentlig sektor. Allikevel er den klare fordelen ved e-fakturering et stort pluss i samhandlinger mellom bedrifter. I tillegg, hvis selskaper jobber med leverandører som leverer til offentlig sektor, kan det godt hende at disse leverandørene er på vei over til et e-faktureringssystem som de ønsker å ta i bruk over hele linjen. Nå kan det derfor være et godt tidspunkt å revurdere faktureringsprosessene dine og satse digitalt.

På tide å få slutt på omstendelig fakturering

Det å opprette og sende ut fakturaer for hånd involverer ofte en rekke tidkrevende, manuelle prosesser. Det å digitalisere hele funksjonen kan gå lenger enn bare å sende fakturaer som er opprettet manuelt via e-post. Det kan strømlinjeforme fakturaopprettelse og distribusjon og frigjøre betydelige mengder tid som kan brukes til mer lønnsomme aktiviteter, for eksempel å betjene kundene og generere mer salg. 

Med det rette e-faktureringsprogrammet kan bedrifter:

  • Spare tid og kostnader og heller fokusere på vekst av bedriften
  • Oppfylle kundens preferanser for fakturering via post eller e-post 
  • Redusere lagringskostnader og plass for papirbaserte fakturaer
  • Hente frem fakturaer raskt og enkelt, uten å lete gjennom arkivskuffene
  • Overvåke og spore innkommende og utgående fakturaer 
  • Ha én sentral digital oppbevaring av fakturaer
  • Tilpasse fakturaer med farger og logoer 

Det å bytte ut manuelle prosesser med digitale, er en effektiv måte for forretninger å strømlinjeforme driften og redusere kostnader. Fakturering, som er en gjentagende og tidkrevende, men viktig aktivitet, er et godt utgangspunkt. Det europeiske direktivet om e-fakturering er et tydelig tegn på en bevegelse mot en mer effektiv og digital måte å drive forretning på, som på lang sikt vil gi fordeler til alle parter som handler med hverandre.

1https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Key+eInvoicing+dates+and+events 

2https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+legislation+on+eInvoicing

 

Related Resources

outbound communications model
Whitepaper

Outbound communications maturity model: Creating a roadmap to transform your customer communications process

Our Outbound Communications Evolution Model will help you map your current capabilities against a set of best practices for each consecutive level of maturity, visualize next...

Velocity Village
Case studie

Velocity Village residents enjoy simple parcel deliveries with Quadient intelligent parcel lockers

Velocity Village automated the process of its residents' parcel deliveries and introduced Quadient's secure parcel lockers to give residents 24/7 access to their delivered parcels.
2021 Aspire Leaderboard Quadient
Analytikerrapport

Quadient Named a Leader in the 2021 Aspire Leaderboard for CCM

Quadient has been recognized as an Overall Leader in the 2021 Aspire Leaderboard for Customer Communications Management
Top 7 Click & Collect Best Practices for a World-Class Multichannel Shopping Experience
eBook

Top 7 Click & Collect Best Practices for a World-Class Multichannel Shopping Experience

Buy-Online, Pick-Up in Store (BOPIS), also known as Click-and-Collect, has become an important aspect of the customer shopping experience. With COVID-19 accelerating the retail market at faster rates...
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet