Innenfor en rekke bransjer beveger virksomheter og institusjoner seg bort fra utdaterte og tidkrevende manuelle prosesser og mot automatisering og digitalisering. For enkelte kan press utenfra, for eksempel regulatoriske krav som må innfris, være en katalysator, for andre kommer presset fra interne gjennomganger som fører til effektivisering og mål om å spare tid og penger.

Slike gjennomganger overser ofte ekstern kommunikasjon, til tross for at disse dekker en rekke kanaler som kan være kostbare og tidkrevende å administrere. Innen helsetjenester er dette en enorm oppgave, og innholdet som kommuniseres er ofte svært sensitivt. 

 

Administrasjon av utgående post: Grunner til å velge digitalt

Gjennom digitalisering kan administrering av utgående post sentraliseres og enkelte deler kan automatiseres for konsekvens, effektivitet og sikkerhet. Beste praksis kan gi en rekke fordeler, inkludert disse fire hovedpunktene for helsetjenester:

  1. Sentralisering – ofte vil flere avdelinger sende ut informasjon, og dette kan føre til dobbeltarbeid eller overlapping av informasjon. Nettbasert programvare for utgående kommunikasjon for utskrift elektroniske kanaler gir en enkel visning av status og innhold som alle autoriserte personer kan se.
  2. Sikkerhet – det er svært viktig å beskytte pasientkonfidensialitet og å overholde alle personvernlover. Ofte består postutskrifter av flere ark, og pasientene skal motta de korrekte sidene. Intelligente mappeileggere kan styres av programvare for utskriftsstyring for å sikre at de riktige dokumentene kommer til de riktige personene, og samtidig produsere en overvåkingslogg som viser dette.
  3.  Færre feil – når separate primære datakilder brukes til å fylle ut felter slik som pasientens kontaktinformasjon, kan det føre til feil. Et enkelt informasjonsadministrasjonsverktøy gir mer kontroll over prosessen og øker nøyaktigheten og konsekvensen.
  4. Tids- og kostnadsbesparelser – digitalisering kan kutte ned på tiden som brukes på klargjøring og utstedelse av informasjon. I tillegg kan det føre til nødvendige kostnadsbesparelser. Når man kan bruke e-post i stedet for fysisk post, kan dette føre til betydelige utskrifts- og portobesparelser. I tilfeller hvor utskrift er riktig å bruke, kan man samle sammen dokumenter til samme mottaker for å kutte ned på portoutgiftene.

Effektivitet og nøyaktighet er absolutte krav når det kommer til kommunikasjon, og dette er i aller høyeste grad tilfellet for helsetjenester. Hver melding må være korrekt og nå de tiltenkte mottakerne. Når det skal sendes hundrevis eller tusenvis av brev, kan det være en utfordring å garantere at de riktige dokumentene kommer i riktig konvolutt og sendes til de riktige personene.

Nøyaktighet i storskala er nødvendig. Ved å sette strekkoder på utskrevne dokumenter og spore dem fra det tidspunktet de opprettes til det tidspunktet posten sendes ut, blir prosessene sikrere og mer gjennomsiktige. Digitaliserte verktøy for administrering av utgående informasjon kan jobbe sammen for økt effektivitet og sikkerhet, og kan bidra til å forberede helsetjenester for en digital fremtid.  

Related Resources

outbound communications model
Whitepaper

Outbound communications maturity model: Creating a roadmap to transform your customer communications process

Our Outbound Communications Evolution Model will help you map your current capabilities against a set of best practices for each consecutive level of maturity, visualize next...

Velocity Village
Case studie

Velocity Village residents enjoy simple parcel deliveries with Quadient intelligent parcel lockers

Velocity Village automated the process of its residents' parcel deliveries and introduced Quadient's secure parcel lockers to give residents 24/7 access to their delivered parcels.
2021 Aspire Leaderboard Quadient
Analytikerrapport

Quadient Named a Leader in the 2021 Aspire Leaderboard for CCM

Quadient has been recognized as an Overall Leader in the 2021 Aspire Leaderboard for Customer Communications Management
Top 7 Click & Collect Best Practices for a World-Class Multichannel Shopping Experience
eBook

Top 7 Click & Collect Best Practices for a World-Class Multichannel Shopping Experience

Buy-Online, Pick-Up in Store (BOPIS), also known as Click-and-Collect, has become an important aspect of the customer shopping experience. With COVID-19 accelerating the retail market at faster rates...
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet