Innenfor en rekke bransjer beveger virksomheter og institusjoner seg bort fra utdaterte og tidkrevende manuelle prosesser og mot automatisering og digitalisering. For enkelte kan press utenfra, for eksempel regulatoriske krav som må innfris, være en katalysator, for andre kommer presset fra interne gjennomganger som fører til effektivisering og mål om å spare tid og penger.

Slike gjennomganger overser ofte ekstern kommunikasjon, til tross for at disse dekker en rekke kanaler som kan være kostbare og tidkrevende å administrere. Innen helsetjenester er dette en enorm oppgave, og innholdet som kommuniseres er ofte svært sensitivt. 

 

Administrasjon av utgående post: Grunner til å velge digitalt

Gjennom digitalisering kan administrering av utgående post sentraliseres og enkelte deler kan automatiseres for konsekvens, effektivitet og sikkerhet. Beste praksis kan gi en rekke fordeler, inkludert disse fire hovedpunktene for helsetjenester:

  1. Sentralisering – ofte vil flere avdelinger sende ut informasjon, og dette kan føre til dobbeltarbeid eller overlapping av informasjon. Nettbasert programvare for utgående kommunikasjon for utskrift elektroniske kanaler gir en enkel visning av status og innhold som alle autoriserte personer kan se.
  2. Sikkerhet – det er svært viktig å beskytte pasientkonfidensialitet og å overholde alle personvernlover. Ofte består postutskrifter av flere ark, og pasientene skal motta de korrekte sidene. Intelligente mappeileggere kan styres av programvare for utskriftsstyring for å sikre at de riktige dokumentene kommer til de riktige personene, og samtidig produsere en overvåkingslogg som viser dette.
  3.  Færre feil – når separate primære datakilder brukes til å fylle ut felter slik som pasientens kontaktinformasjon, kan det føre til feil. Et enkelt informasjonsadministrasjonsverktøy gir mer kontroll over prosessen og øker nøyaktigheten og konsekvensen.
  4. Tids- og kostnadsbesparelser – digitalisering kan kutte ned på tiden som brukes på klargjøring og utstedelse av informasjon. I tillegg kan det føre til nødvendige kostnadsbesparelser. Når man kan bruke e-post i stedet for fysisk post, kan dette føre til betydelige utskrifts- og portobesparelser. I tilfeller hvor utskrift er riktig å bruke, kan man samle sammen dokumenter til samme mottaker for å kutte ned på portoutgiftene.

Effektivitet og nøyaktighet er absolutte krav når det kommer til kommunikasjon, og dette er i aller høyeste grad tilfellet for helsetjenester. Hver melding må være korrekt og nå de tiltenkte mottakerne. Når det skal sendes hundrevis eller tusenvis av brev, kan det være en utfordring å garantere at de riktige dokumentene kommer i riktig konvolutt og sendes til de riktige personene.

Nøyaktighet i storskala er nødvendig. Ved å sette strekkoder på utskrevne dokumenter og spore dem fra det tidspunktet de opprettes til det tidspunktet posten sendes ut, blir prosessene sikrere og mer gjennomsiktige. Digitaliserte verktøy for administrering av utgående informasjon kan jobbe sammen for økt effektivitet og sikkerhet, og kan bidra til å forberede helsetjenester for en digital fremtid.  

Related Resources

Multifamily Smart Parcel Lockers A comprehensive vendor selection guide
Whitepaper

Smarte pakkeskap for borettslag og sameier: En omfattende leverandørvalgguide

Forbrukere handler på nettet mer enn noen gang. Faktisk opplever transportører rekordvolum på leveringer ettersom flere handler på nett og får varen sendt hjem. Som et...

customer experience
Webinar

Becoming Customer Obsessed: British Gas’s Journey to Digital

British Gas has become a CX leader in the industry by adopting a new initiative that is a customer-obsessed, solutions-led approach to customer journey mapping. Find out how they've transformed their...
Service Provider digital transformation
Webinar

Why Service Providers must transform to digital

This on-demand webinar features a panel with Service Providers from around the world who share their views and the critical actions they have taken to transform their business.
macro industry trends
Webinar

Fireside chat: A macro view on customer communications with our Industry Principals

Quadient CXM’s vertical industry experts share how organizations around the world are responding to today's challenges in key industries including financial services, insurance, utilities and...
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet