I løpet av de siste 20 årene har mengden og typen innkommende post til bedrifter endret seg dramatisk. Mange hadde enkelte ekspressbud som fraktet viktige dokumenter med bil eller motorsykkel ved behov, øvrige forsendelser kom en gang per dag og pakker ble hentet av postavdelingen på postkontoret. Før netthandelens opprinnelse ble andre forsendelser enn papir sjelden sendt og mottatt per post.

Om vi hopper raskt frem til i dag er håndskrevne brev til virksomheter nesten uhørt og stadig oftere erstattet med e-post og annen elektronisk kommunikasjon. Størsteparten av "kontorposten" i dag består av uadressert reklame, fakturaer, og sannsynligvis et stort volum av pakker, og mange av dem inneholder viktige eller personlige eiendeler.

Etter dagens trender er det sannsynlig at antallet budleveranser i løpet av dagen kun vil øke i mengde. Samtidig som Internett har hatt en innvirkning på reduksjonen i volum av visse typer post, har det lagt til rette for vekst i en annen. Det har skjedd en stor endring i størrelse, form og volum av gjenstander sendt i posten, i tillegg til tidspunktene de mottas i løpet av arbeidsdagen. Alt dette kan forstyrre administrativt personale og måten postavdelingen og postprosesser håndteres i virksomheten. 

Ettersom flere av oss mottar pakker på jobb og fordi disse pakkene ofte blir levert av ekspressbud omtrent når som helst, kan sentralbord og postavdelinger slite med den interne distribusjonen. I tillegg til dette kan den stadige pågangen av budleveranser av post og pakker i løpet av dagen forårsake uønskede antall mennesker på vandring rundt i lokalene på jakt etter noen de kan levere til. Det vil også forårsake stadige avbrudd, da ansatte forstyrres eller distraheres fra andre viktige arbeidsoppgaver for å ta i mot post og pakker. 

Disse endringene krever en ny strategi for behandling av innkommende post og pakker til bedrifter og har ført til utviklingen av digitale pakkeskap.

Hva er et digitalt pakkeskap? 

I stedet for kontinuerlig å sortere og distribuere post til flere avdelinger og områder kan digitale pakkeskap, noen ganger omtalt som pakkeautomat, muliggjøre sentralisering av postdistribusjon og betydelig redusere den interne håndteringen som er nødvendig. Muligheten for automatisk genererte hente-meldinger bidrar også til ytterligere å redusere forstyrrelser fordi mottakere blir varslet på e-post eller SMS når de har fått en leveranse, og deretter kan de velge å hente det som er levert i pakkeskapet på et passende tidspunkt for dem. Forsterket konstruksjon og unik passordsikkerhet fjerner også risikoen for at pakker blir borte eller stjålet. Digitale pakkeskap lar ansatte ta del i den bekvemmelige klikk-og-hent-løsningen, uten behov for å besøke en butikk. 

Måten vi kommuniserer med hverandre på og måten vi kjøper luksus- og dagligvaregjenstander på har endret seg enormt mye på relativt kort tid. Dette har trolig hatt en mye større innvirkning på virksomheter enn på private personer. Større endringer er derfor nødvendige for å bidra til å håndtere innvirkningene. Med et digitalt pakkeskap på plass kan virksomheter øke sikkerheten internt, redusere sjansene for at ytterligere økning i volum av post vil kreve økt behov for administrativt personell og manuelle prosesser.

Related Resources

IDC MarketScape Cloud CCM 2022 Report_Preview
Analytikerrapport

IDC MarketScape: Worldwide Cloud CCM Applications 2022 Assessment

Get complimentary access to the highly anticipated IDC MarketScape: Worldwide Cloud Customer Communications Management Applications 2022 Vendor Assessment, a report that provides...

outbound communications model
Whitepaper

Outbound communications maturity model: Creating a roadmap to transform your customer communications process

Our Outbound Communications Evolution Model will help you map your current capabilities against a set of best practices for each consecutive level of maturity, visualize next steps, and establish...
Velocity Village
Case studie

Velocity Village residents enjoy simple parcel deliveries with Quadient intelligent parcel lockers

Velocity Village automated the process of its residents' parcel deliveries and introduced Quadient's secure parcel lockers to give residents 24/7 access to their delivered parcels.
Top 7 Click & Collect Best Practices for a World-Class Multichannel Shopping Experience
eBook

Top 7 Click & Collect Best Practices for a World-Class Multichannel Shopping Experience

Buy-Online, Pick-Up in Store (BOPIS), also known as Click-and-Collect, has become an important aspect of the customer shopping experience. With COVID-19 accelerating the retail market at faster rates...
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet