Den bransjeledende CCM-plattformen Quadient Inspire brukes av firmaer over hele verden til å transformere og modernisere behandling av digitale skjema. Dette øker effektiviteten, eliminerer feil, sikrer samsvar, reduserer kostnader og forbedrer kundeopplevelsen.

Enten du går fra trykksaker til PDF eller eForms eller ønsker å bygge toveis HTML5-baserte skjemaer for nettprogrammer og mobilapper, gir Quadient deg muligheten til å optimalisere innhenting av kundedata gjennom skjemaer, uansett bedriftens modenhetsnivå.

Eksempler på skjematyper

Forsikringsskjemaer

Forsikring

Tilbudsskjemaer
Kravskjemaer
Forespørsel om forsikringssertifikat
Forespørsel om pris på bilforsikring
Gruppeforsikringsskjemaer

Skjemaer for finansielle tjenester

Finansielle tjenester

Kredittsøknad
Lånesøknad
Avviksrapport
Kontogodkjenning
Lønningsliste
Søknad om meglingskonto

Skjemaer i helsevesenet

helsetjenester

Utvidet helseforsikringskrav
Tannlegekrav
Forhåndsgodkjenning av medikamenter
Påmelding eller re-påmelding
Avslag på dekning
Utnevning av begunstiget person

Skjemaer for offentlig forvaltning og telekommunikasjon

Offentlig forvaltning og telekommunikasjon

Generell kontohenvendelse
Flytting, åpning, avslutting av kontoer
Godkjenning av forhåndsbetaling
Midlertidig fjerning av tjeneste
Oppgraderinger og nye tjenester
Lovlig navneendring

Migrering og utvikling

Migrer eksisterende skjemaer og skap nye skjemaer raskere

Selv om modernisering av skjema- og prosessflyter aldri er lett, gjøres prosessen enklere med Quadient Inspire ved at du kan importere dine nåværende skjemaer fra eksisterende PDF-filer – inkludert Acroform- og XFA-formater. Du får en visuell representasjon på skjermen, der du kan velge hvilke deler du vil beholde under byggingen av nye skjermaflyter.   

Og når du er klar til å bygge helt nye skjemaer, går arbeidsflyten raskere med Quadient Inspire.   

Last ned brosjyre
Adobe Reader-skjemaer

Koble til og del informasjon fra Adobe Reader-skjemaer

Modulen for datasammenslåing av  Quadient Inspire-skjemaene har toveis-funksjonalitet.  Personlig tilpasset innhold kan hentes fra dine datasystemer og presenteres i Adobe PDF-skjemaer for å skape tilpassede skjemaer, slik at det er raskere og lettere for kundene dine å fylle dem ut.  Når de utfylte skjemaene er mottatt, integrerer modulen for datasammenslåing dataene fra innsendte skjemaer igjen, slik at du kan plassere informasjon fra kundene tilbake i systemene dine igjen.  

Elektronisk signatur (e-signature)

Integrerte DocuSign®-funksjoner

Med Quadient Inspire kan designere lett produsere signerbare PDF-filer ved hjelp av DocuSign®-tjenesten. Quadient Inspire inneholder et signaturfeltverktøy til PDF-er som gjør det enkelt å legge til signaturfelt i PDF-skjemaer.  Signaturfeltet kan tilpasses med grafikk, datoer og et navn som skal vises i feltet.  

Last ned brosjyre
Nettbasert redigeringsprogram

Nettbasert redigeringsprogram for ikke-teknologiske brukere

Gi de interne brukerne dine muligheten til å redigere enkle skjemaer via et HTML5-grensesnitt. Ved å bruke eksisterende maler kan selv "ikke-teknologer" lage nye skjemaer som bruker eksisterende datatilkoblinger med dine kjernesystem og overholder varemerkemessige og juridiske retningslinjer.

Finn ut mer
HTML5-skjemaer

Legg til toveis HTML5-baserte skjemaer gjennom nettportaler og mobilapper

Når du er klar til å gå helt over fra PDF-skjemaer til HTML5-skjemaer, er Quadient Inspires maler for skjema klare til å hjelpe deg i overgangen. Ved å legge til Quadient Digital Advantage Suite i Quadient Inspire kan skjemaene og malene dine endres slik at de kan presenteres via nettportaler og mobilapper, uten å måtte gå gjennom en ny designprosess med IT.

Last ned brosjyre
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet