CDP-merket

CDP Label (Carbon Disclosure Project)

Siden 2009 har Quadient sendt inn data relatert til klimapåvirkning til Carbon Disclosure Project (CDP).

CDP er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon som tilbyr et globalt system for å måle og publisere miljøinformasjon. De vurderer selskapers strategi, engasjement og resultater innen klimatiltak, bærekraftig vannbruk og beskyttelse av skog.

I 2019 fikk Quadient karakteren B (kalt Management level* i sektoren), og anerkjennelse for sine tiltak gjort i forhold til risikohåndtering knyttet til klimaendringer og for reduksjon i utslipp av drivhusgasser (GHG).

*Management level blir gitt til selskaper som gjør konkrete handlinger som assosieres med en ledelse som støtter en miljøvennlig strategi.

Gaïa-ratingen

Gaïa-ratingen

I 2019 ble Quadient rangert på 9. plass (9/230) på Gaïa-indeksen. Rapporten rangerer mellomstore franske organisasjoner etter grad av bærekraftig utvikling, så det er kjempeflott å ha kommet så høyt opp.

Siden oppstarten i 2009 har indeksen blitt en standardressurs for topprangerte investeringsorganisasjoner som ønsker å vurdere ikke-finansielle kriterier når de analyserer potensielle investeringer. Selskaper blir bedømt gjennom et antall miljømessige, sosiale og governance-faktorer (ESG).

Quadient ble også listet på 8. plass (8/86) i kategorien for selskaper med salg over €500 millioner. Rangeringen anerkjenner alle tiltakene selskapet har gjort, som: ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS 18001-sertifiseringene, som i dag dekker alle industrielle lokasjoner og flere distribusjonspunkter; implementeringen av øko-design- og reproduksjonspolicyen for produktene våre; implementeringen av spørreundersøkelser for ansatte og assosierte handlingsplaner; forbedringen av arbeidsforholdene og signeringen av kollektivavtaler om mangfold, like muligheter og funksjonshemning på arbeidsplassen.

Vigeo Eiris

Vigeo Eiris

In 2020, Quadient ranked 2nd (out of 53 European companies) within the "Mechanical Components & Equipment" sector.

Quadient has been taking part of Vigeo Eiris ratings process since 2005. Vigeo Eiris is an international agency of extra-financial rating that evaluates the level of integration in organizations of social, environmental and governance factors in their strategy, operations and management functions.

ethibel excellence-merket

Ethibel EXCELLENCE-merket

Quadient har igjen blitt bekreftet i Ethibel EXCELLENCE Investment Register, og har også æren av å være oppført i Ethibel PIONEER Investment Register i 2019.
Ethibel-merkene er kvalitetsmerker for investeringsfond som eksklusivt investerer i aksjer eller obligasjoner inkludert i Investment Register, og som har fått en god karakter.
Individuelle selskaper blir tildelt en rating av Forum ETHIBEL, etterfulgt av en dyptgående screening som består av 6 domener som dekker alle aspektene ved samfunnsansvar (CSR): menneskerettigheter, menneskelig kapital, miljø, sosial innvirkning, markedsetikk og god governance.

For å være en del av Ethibel EXCELLENCE kreves det at selskaper oppnår rating A (ansett som eksepsjonelt sterke eller innovative), B (best i klassen) eller C (over gjennomsnittet i bransjen), og selskapene i A- eller B-kategorien har muligheten til å bli inkludert i Ethibel PIONEER Investment Register.

EcoVadis Gold-sertifisering

EcoVadis Gold-sertifisering

I januar 2019 fikk Quadient vurderingen "Gold" av EcoVadis, som anerkjente forpliktelsene og resultatene når det gjelder sammfunnsansvar (CSR). EcoVadis er et ratingbyrå som sertifiserer selskapers forpliktelser til bærekraftig forretningsutvikling, med spesielt fokus på leverandører for globale forsyningskjeder.

Ratingmetodologien baserer seg på internasjonale standarder for bærekraftig utvikling som Global Reporting Initiative (GRI), FNs Global Compact og ISO 26000. Den baserer seg på 21 indikatorer i de følgende 4 områdene: miljø, sosial policy og arbeidsforhold, forretningsetikk og ansvarlig forsyningskjede.

Quadient, som har deltatt siden 2004 under sitt forrige navn Neopost, er plassert blant den øverste 1 % av leverandørene, anerkjent av EcoVadis som de mest avanserte og forpliktede til bærekraftig utvikling innenfor alle sektorer – en økning fra å være rangert i topp 2 % i 2018.

ISS ESG Prime-status

ISS ESG «Prime»-Status

I 2020, Quadient har mottatt nok en gang «Prime»-status av ISS ESG som anerkjennelse av arbeidet tilknyttet en rekke indikatorer innen miljø og bedriftens samfunnsansvar. ISS ESG er ansvarlig for investeringsavdelingen til Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

Denne statusen gis til selskap med et ESG-resultat over den bransjespesifikke prime-grensen. Quadients resultater i 2020 gjenspeiler selskapets kontinuerlige arbeid for bedriftens samfunnsansvar (CSR). Vurderingen viser at Quadient har hatt særdeles god fremgang i områder som selskapsledelse, forretningsetikk og har redusert selskapets miljøpåvirkning. 

MSCI logo

MSCI

En 2021, l'engagement de Quadient en matière de responsabilité sociale des entreprises a été reconnu pour la 5ème année consécutive par MSCI dans la catégorie “leader” avec une note de AA. La notation MSCI ESG est conçue pour évaluer la résilience d'une entreprise face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à long terme et comprenant un enjeu matériel dans son secteur d’activité. Les notations MSCI ESG vont de Leader (AAA, AA) à “en retard” (B, CCC) en passant par la moyenne (A, BBB, BB).

Sustainalytics logo

Sustainalytics

En 2021, Sustainalytics a évalué le niveau de risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Quadient et a considéré qu’il était “faible” avec un taux de 16,7%.

Les évaluations de risques ESG de Sustainalytics concernent plus de 12 000 entreprises et couvrent la plupart des principaux indices mondiaux. Ce cadre de notation s'appuie sur 20 questions ESG importantes, avec des informations détaillées sur 138 sous-industries, et offre un aperçu clair du risque ESG au niveau de l'entreprise en mesurant l'ampleur du risque ESG non couvert par une organisation. 

Les notations de risques sont classées selon cinq niveaux de risques : négligeable, faible, moyen, élevé et grave et sont étayées par plus de 350 indicateurs (selon le sous-secteur) et 1 300 points de données. 

Relatert innhold

støtte til lokalsamfunn

Støtte til lokalsamfunn

Støtte til lokalsamfunn

Quadient respekterer kulturer og lokale skikker, og støtter lokalsamfunnene der hvor vi holder til.

Finn ut mer
Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er selve fundamentet i selskapet vårt. De symboliserer det som er viktig for oss og hvordan vi planlegger å drive virksomheten vår.

Finn ut mer
opptre på en ansvarlig måte

Opptre på en forsvarlig måte

Opptre på en forsvarlig måte

En av våre fundamentale retningslinjer i vår tilnærming til sosialt ansvar er å respektere strenge etiske regler.

Finn ut mer
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet