Kort om vårt engasjement

Kundetilfredshet

Kundetilfredshet

97,5 % kundetilfredshet på post- og dokumentsystemer.

ISO 9001-sertifisert

ISO 9001-sertifisert

På tvers av alle utviklings-, produksjons- og logistikklokasjoner globalt.

Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp

87,6 % av leverandørene som ble vurdert i 2018 oppfyller kravene i vår code of conduct for leverandører. 

Personvern

Personvern

GDPR-policy implementert under oppsyn av personvernsansvarlig.

Etisk atferd

Etisk atferd

Etiske retningslinjer implementert over hele verden på tvers av alle Quadient-enheter.

Fokus på kunder bilde

Fokus på kunder

97,5 % av Quadients kunder sier at de er fornøyde med post- og dokumentsystemene, ifølge den siste globale undersøkelsen som ble gjennomført i 2018. 96 % var fornøyd totalt sett. 

Å tilfredsstille kundene våre betyr fremfor alt å lytte til dem og gi dem all vår støtte for å imøtekomme deres behov. Vi ønsker som en pålitelig partner å levere tjenester av høy kvalitet, og vi tilbyr solid støtte til å definere behov og implementere passende løsninger. Med dette i bakhodet har Quadient fått på plass en god løsning for tilbakemeldinger fra kunder, som baserer seg på to årlige undersøkelser for å kontinuerlig evaluere kvaliteten på produktene og tjenestene. Årsakene til kundenes tilfredshet eller misnøye blir dermed analysert, og svært målrettede forbedringsprogrammer blir iverksatt i henhold til behovene i de forskjellige markedene.

Samtidig har det å lytte til kundene en sentral rolle i selskapets digitale transformasjon. Det sendes ut spesifikke undersøkelser og vi får inn raskere tilbakemeldinger fra kundene på relaterte løsninger og tjenester. 

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter bilde

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter

Quadient driver sin virksomhet med stor respekt for de grunnleggende prinsippene som er nedlagt i FNs menneskerettighetserklæring og arbeidsstandardene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Vi fordømmer på det sterkeste:

  • Moderne slaveri og menneskehandel
  • Alle former for ulovlig arbeid eller tvangsarbeid, spesielt barnearbeid
  • Diskriminering i arbeidsrelaterte forhold
  • Begrensning av organisasjonsfriheten og retten til kollektiv handling

Vi sikrer at alle våre globale organisasjoner overholder våre etiske retningslinjer gjennom prosedyrer og interne kontrollsystemer, inkludert regelmessig gjennomgang av driftsrutiner, risikostyring, interne revisjoner og leverandørers vurderinger.

Forretningsetikk bilde

Forretningsetikk

Åpenhet og lojalitet er en del av våre etiske standarder og inspirerer våre valg og handlinger. Videre er integritet i forretningsforbindelser med våre partnere, leverandører, kunder og konkurrenter noe vi alltid jobber med og er spesielt oppmerksomme på. I denne sammenheng avviser Quadient alle former for korrupsjon i alle forretningstransaksjoner. Dette inkluderer tilfeller av interessekonflikt, bestikkelser, utpressing, svindel, maktmisbruk, underslag og hvitvasking av penger.

Et dokument som etablerer Quadients interne policy vedrørende interessekonflikter er blitt utarbeidet, i tillegg til interne kontrollmekanismer som inkluderer et krav om at ledere årlig signerer et spesifikt innsynsskjema. Videre er det implementert en antisvindelordning i vårt selskap.

Ansvarlig innkjøp bilde

Ansvarlig innkjøp

Quadient ønsker å etablere gjensidig fordelaktige partnerskap med leverandørene sine, og å drive ansvarlig, etisk og bærekraftig virksomhet med dem. Quadient ønsker kun å samarbeide med partnere som deler selskapets verdisyn og anvender tilsvarende etiske regler. Selskapet vårt krever dermed at alle leverandører overholder gjeldende lover og regler, konvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og vår nåværende innkjøpspolitikk.

Leverandører velges med omhu og rettferdighet. De velges i henhold til en etablert innkjøpsstrategi eller anbudsprosess, basert på deres evne til å oppfylle kravene våre når det gjelder kvalitet, pris, service, pålitelighet, teknologi, sikkerhet, miljø og etiske verdier. Selskapet vårt prøver også å unngå å skape en situasjon med gjensidig avhengighet med hensyn til salg, teknologi og kunnskap.

I 2016 reviderte Quadient sin innkjøpspolitikk for bedre å forklare forventningene til samfunnsansvar, beskrevet i en Code of Conduct for leverandører. Det har også blitt gjennomført en evalueringskampanje for produksjonsleverandører siden 2017.

Informasjonssikkerhet og personvern bilde

Informasjonssikkerhet og personvern

Utover smarte maskiner som behandler tradisjonell post, inkluderer vår portefølje nå løsninger og programvare for digital kommunikasjonsstyring eller rettet mot effektivisering av pakkebehandling. Quadient behandler dermed store mengder konfidensiell informasjon hver dag. Å beskytte data har alltid vært en prioritet for vårt selskap når vi arbeider med posttransaksjoner, kundenes data eller våre egne data.

Hos Quadient er vi aktsomme på konsekvensene av en sikkerhetssvikt i driften, og vi har derfor implementert policyer for informasjonssikkerhet. Disse definerer kravene våre til riktig og sikker bruk av våre egne data og de vi behandler på vegne av våre interessenter. Quadient implementerer for tiden et sertifiseringsprogram basert på ISO 27001-standarden, med tanke på utvikling av digitale løsninger. Vi har også opprettet en prosjektgruppe som jobber med integrering av den nye europeiske personvernforordningen – GDPR – i vår praksis, og oppdatering av vår personvernpolicy. 

begrense vår innvirkning på miljøet

Begrense vår innvirkning på miljøet

Begrense vår innvirkning på miljøet

Quadient er forpliktet til en langsiktig strategi for miljøvennlige aktiviteter. Vi tar sikte på å redusere det globale karbonavtrykket vårt og opptre respektfullt ovenfor jorden vår og hverandre.

Finn ut mer
Forpliktelse ovenfor våre ansatte

Forpliktelse ovenfor våre ansatte

Forpliktelse ovenfor våre ansatte

Å holde på våre ansatte – og utvikle, engasjere og motivere dem – er essensielt for at virksomheten vår skal lykkes.

Finn ut mer
CSR-anerkjennelse

CSR-anerkjennelse

CSR-anerkjennelse

Quadient er anerkjent i bransjen for sine resultater og graden av åpenhet når det gjelder, miljø, sosialt ansvar og prinsipper for ledelse.

Finn ut mer
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet