Nøkkeltall for vår miljøpolicy

Vannforbruksikon

Vannforbruk

Vannforbruk redusert med 13 % i 2018

Energiforbruk

Energiforbruk

Energiforbruk redusert med 1,6 % i 2018

Karbonavtrykk

Karbonavtrykk

CO2-utslipp redusert 3 % inkludert Scope 1–3

Resirkulering

Resirkulering

99,6 % av industriavfall resirkulert

Gjenbruk

Gjenbruk

54 546 reproduserte produkter i 2018

ISO 14001

ISO 14001

100% av våre industri og logistikk lokasjoner er sertifisert

Tilby innovative og bærekraftig løsninger

Tilby innovative og bærekraftige løsninger bilde

Selskapet gjør en kontinuerlig innsats for å tilby stadig mer innovative og miljøvennlige løsninger. I møte med den økende veksten innen netthandel og påvirkningen den har på forbruket av papp og pakkematerialer har vi utviklet innovative løsninger for netthandelsaktører.

Våre automatiserte pakkesystemer CVP Impack og Everest erstatter overdimensjonerte pakke- og fyllmaterialer med automatisk tilpasset pakningsstørrelse for hver enkelt nettordre som sendes. Det bidrar til å spare opp mot 20 % papp og kan redusere volumet av forpakning med opptil 50 %. I tillegg bidrar våre pakkeskapløsninger til en reduksjon i karbonutslipp ved levering og redusert trafikk i travle urbane områder. 

Begrense miljøpåvirkningen fra våre lokasjoner

Begrense miljøpåvirkningen fra våre lokasjoner bilde

Alle lokasjonene i vår forsyningskjede er ISO 14001-sertifiserte (inkludert Tier 1-leverandører). Denne tilnærmingen betyr at hver enkelt lokasjon har implementert et miljøhåndteringssystem for å identifisere sine mest signifikante miljøpåvirkninger. Tiltak er satt i verk for å eliminere, redusere eller begrense effekten på miljøet. Vårt hovedfokus er på kontroll av vann- og strømforbruk samt reduksjon og innsamling av avfall. 

Blant selskapets andre lokasjoner er de med størst antall ansatte også sertifiserte. Miljømål er imidlertid utarbeidet for alle Quadients lokasjoner.

Begrense den miljømessige påvirkningen fra våre produkter og løsninger

Begrense miljøpåvirkningen fra våre produkter og løsninger bilde

Miljøvern handler også om å redusere innvirkningen våre produkter og løsninger kan ha. Vår økologiske designtilnærming tar sikte på å øke energieffektivitet og gjenbrukbarheten til produktene våre. 

Quadient har også forpliktet seg som en aktør i den sirkulære økonomien gjennom våre metoder for reprodusering. Det er en industriell prosess som henter inn brukte produkter og fornyer disse med oppdatert funksjonalitet. De holder det samme nivået av kvalitet og pålitelighet som et nytt produkt, samtidig som karbonavtrykket reduseres med 37 %.

Evaluering av karbonavtrykket vårt

Evaluering av karbonavtrykket vårt bilde

Hvert år måler Quadient sitt karbonavtrykk i henhold til GHG-metodologien, og resultatene publiseres i registreringsdokumentene våre. Disse resultatene tar hensyn til alle utslipp knyttet til energiforbruket på våre lokasjoner (scope 1 og 2), forretningsreiser for våre ansatte, og inn- og utgående varer som blir transportert (scope 3). Det tas også hensyn til utslipp knyttet til energiforbruk som følge av kunders bruk av våre produkter. 

Relaterte tema

CSR-anerkjennelse

CSR-anerkjennelse

CSR-anerkjennelse

Quadient er anerkjent i bransjen for sine resultater og graden av åpenhet når det gjelder, miljø, sosialt ansvar og prinsipper for ledelse.

Finn ut mer
søtte til lokalsamfunn

Støtte til lokalsamfunn

Støtte til lokalsamfunn

Quadient respekterer kulturer og lokale skikker, og støtter lokalsamfunnene der hvor vi holder til.

Finn ut mer
opptre på en ansvarlig måte

Opptre ansvarlig

Opptre ansvarlig

En av de fundamentale retningslinjene for vårt sosiale ansvar er å respektere strenge etiske regler.

Finn ut mer
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet