Vi må ofte ta vanskelige avgjørelser for å nå målet vårt om å være drivkraften bak verdens mest meningsfulle kundeopplevelser. Våre valg påvirker ikke bare våre kunder, men også våre partnere, lokalsamfunn og hverandre.

Våre etiske retningslinjer veileder oss til å handle i Quadients og våre interessenters beste interesse, slik at vi alle kan lykkes. Dette viktige heftet beskriver beste praksis og retningslinjer som vil forbedre selskapet vårt som en ansvarlig arbeidsgiver og bane vei for fortsatt vekst for oss. Kort forklart går de etiske retningslinjene våre ut på å gjøre det vi vet er riktig. De dekker følgende emner: menneskerettigheter, ansatte, forretningsetikk, forretningsforhold, Quadients eiendeler og tredjeparter, medmenneskelighet og ansvarlig engasjement. 

Retningslinjene er en fast bestanddel av hvem vi er i dag – og hvem vi vil være i morgen. Vi fungerer som ett samlet selskap og team, i tråd med vår langsiktige strategi. Vi er «Quadient. Because connections matter.» Vi leder ved eksempler gjennom å utføre forretningene våre med integritet og ærlighet, og ved å etterstrebe så høy standard som mulig i alt vi gjør.

Last ned retningslinjene våre

Hvem bør følge disse retningslinjene?

Alle ansatte, uavhengig av deres individuelle rolle eller stilling, må følge våre etiske retningslinjer når de jobber for eller representerer Quadient.

Vi forventer også at våre leverandører og forretningspartnere – inkludert joint venture-partnere og tredjeparter – handler på en måte som samsvarer med retningslinjene våre.

Hvordan kan en etisk problemstilling rapporteres?

Hvis du er ansatt:
Hvis du har spørsmål, trenger veiledning eller har grunn til å tro at en bestemmelse i disse retningslinjene er brutt, kan du ringe telefonnummeret vårt eller bruke nettstedet Quadient Ethics Helpline.
 
For eksterne interessenter:
Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til etikk og samsvar, kan du sende dem inn her.

Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet