Våre nøkkeltall

Kjønn-ikon

Kjønnsmangfold

40 % av styremedlemmer er kvinner.

Id-kort-ikon

Aldersmangfold

24 % av arbeidsstyrken er millenials.

Bruker-ikon

Faste ansatte

94,4 % av de ansatte har en fast kontrakt.

CV-ikon

Rekruttering

815 ansettelser i fast eller midlertidig stilling i 2018.

Hatt-ikon

Opplæring

85 % av de ansatte fikk minst ett opplæringskurs i 2018.

Personoverførings-ikon

Intern mobilitet

310 ansatte ble forfremmet eller skiftet stilling i samme enhet i 2018.

Mangfold, rettferdighet og respekt bilde

En kultur for mangfold, rettferdighet og respekt

Våre ansatte kommer fra forskjellige bakgrunner, jobber i forskjellige land, har forskjellige stillinger og tenker på forskjellige måter. Men det som knytter oss sammen som et fellesskap er lidenskapen for arbeidet vårt og et ønske om å skape meningsfulle forbindelser for kundene våre.

Hver unike Quadient-ansatt er verdifull for vår suksess som virksomhet og bør behandles med rettferdighet og respekt.

Vi tilbyr like karrieremuligheter til alle ansatte og søkere. Vi tolererer ikke diskriminering på grunnlag av alder, rase, kjønn, etnisk eller sosial opprinnelse, nasjonalitet, språk, religion, helse, funksjonshemming, sivilstand, seksuell legning, politisk eller filosofisk oppfatning, veteran eller annen status, fagforeningsmedlemskap, eller andre egenskaper beskyttet av gjeldende lover og regler. Alle ansatte, uavhengig av stillingstittel eller nivå, må behandles rettferdig i saker som berører opprykk, opplæring, ansettelse, kompensasjon og oppsigelse.

Vi har satt høye etiske standarder for alle som opptrer på vegne av Quadient, og vi forbyr strengt vold, trakassering og mobbing, enten det er gjort av en ansatt eller en ikke-ansatt. Trakassering og mobbing er krenkende, truende, ondsinnet og/eller fornærmende repeterende atferd som involverer maktmisbruk som kan få en person til å føle seg sårbar, opprørt, ydmyket, undergravd og/eller truet.

Personlig utvikling bilde

Personlig utvikling

Quadient er opptatt av å utvikle verdi i jobbmarkedet, fremme intern mobilitet og bevare en god balanse mellom arbeid og privatliv for de ansatte.

Quadient tilstreber å opprettholde de ansattes verdi i jobbmarkedet ved å utvide deres erfaring, evner og kvalifikasjoner. Opplæringsordninger støtter de ansattes utvikling og hjelper med å forutse behovet for nye ferdigheter. Våre medarbeidere har rett til regelmessige tilbakemeldinger og prestasjonsevalueringer, som hjelper dem med å definere sin karriereutviklingsplan og til å identifisere all læring, trening og støtte som trengs.

Intern mobilitet er en prioritet for Quadient. Selskapet tilbyr regelmessige lokale og internasjonale karrieremuligheter ved å opprette forretningsportaler og ved å annonsere om åpne stillinger internt.

Quadient oppfordrer til en sunn balanse mellom arbeid og privatliv gjennom fjernarbeid, telekommunikasjon, fleksibel arbeidstid og kompensasjon for overtid, hvis alternativene er forenlige med arten og målet med en gitt arbeidsstilling og overholder gjeldende lover.

Åpen dialog bilde

Åpen dialog

Quadient fremmer åpen dialog og et åpent forhold til de ansatte uansett hvor de opererer. En medarbeiderundersøkelse, som gjør at alle kan uttrykke personlige meninger, gjennomføres hvert annet år. Resultatene blir analysert, og deretter definerer hver leder med teamet sitt de nødvendige handlingene for å opprettholde eller forbedre aspekter ved arbeidet.

På europeisk nivå er det nedsatt et utvalg som skal utveksle informasjon. Målet er å styrke dialog og meningsutveksling mellom toppledelsen og de europeiske ansattes representanter.

Helse og sikkerhet på jobben bilde

Helse og sikkerhet på jobben

Å tilby en trygg arbeidsplass for våre ansatte, entreprenører og gjester og beskytte dem mot skader eller ulykker, er topp prioritet for oss. Quadient-selskaper plikter, utover å overholde lokale forskrifter, å sikre et helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig arbeidsmiljø ved å implementere relevante tiltak, regler og prosedyrer som er aktuelle for deres aktiviteter. Derfor setter vi passende tiltak, og vi sikrer streng overholdelse av sikkerhetsforskrifter. Disse tiltakene vurderer investeringene som trengs for å forbedre ergonomien til alle arbeidsstasjoner, for å skaffe og erstatte verneutstyr og for å gjennomføre regelmessig intern opplæring for å informere og skape bevissthet om sikkerhet for alle ansatte.

Siden 2006 er Quadient OHSAS 18001-sertifisert, hovedsakelig for sine industrilokasjoner. Denne sertifiseringen, utstedt av en uavhengig tredjepartsorganisasjon, viser Quadients forpliktelse til helse og sikkerhet for de ansatte. OHSAS 18001 blir fornyet hvert år og gjenspeiler også selskapets kontinuerlige forbedringer innen helse og sikkerhet på jobben.

Relatert innhold

Begrense vår innvirkning på miljøet

Begrense vår innvirkning på miljøet

Begrense vår innvirkning på miljøet

Quadient er forpliktet til en langsiktig strategi for miljøvennlige aktiviteter. Vi tar sikte på å redusere det globale karbonavtrykket vårt og opptre respektfullt ovenfor jorden vår og hverandre.

Finn ut mer
Handle på en ansvarlig måte

Handle på en ansvarlig måte

Handle på en ansvarlig måte

En av de fundamentale retningslinjene for vårt sosiale ansvar er å respektere strenge etiske regler.

Finn ut mer
støtte lokalsamfunn

Støtte lokalsamfunn

Støtte lokalsamfunn

Quadient respekterer kulturer og lokale skikker, og støtter lokalsamfunnene der hvor vi holder til.

Finn ut mer
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet