Dugnad og frivillig innsats

Dugnad og frivillig innsats bilde

Som en ansvarlig aktør legger Quadient stor vekt på teamenes nærhet til og samarbeid med stiftelser og foreninger av allmenn interesse i lokalsamfunn der selskapet er til stede. Våre ansatte blir oppfordret til å ta initiativ til og ta del i veldedighet som harmonerer med våre verdier, i de landene vi opererer i.

Bidrag til lokalsamfunnene kan være i forskjellige former, som økonomisk, kunnskapsmessig eller annen form for støtte. Dette understøtter deling, sosial deltakelse og fostrer kreativitet og innovasjon. Sist men ikke minst, gir det mening til det daglige arbeidet til de ansatte, og leder til ekte dialog mellom interessentene på et samfunnsnivå.

Det er flere veldedighetsprosjekter i selskapet vårt. I 2018 ble det samlet inn mer enn 100 000 euro til generelle prosjekter ledet av lokale foreninger og stiftelser, takket være Quadient-ansattes sterke forpliktelser. På samme tid dedikerte et stort antall ansatte over hele verden tiden sin til å støtte saker som sto deres hjerte nærmest.

I 2018 hadde 75 % av Quadients lokasjoner tatt på seg sponsoroppdrag og frivillig arbeid for å hjelpe solidariske initiativ på et lokalt nivå.

Samarbeid med skoler og universiteter

Samarbeid med skoler og universiteter bilde

Videre fostrer Quadient partnerskap med profesjonelle organisasjoner, skoler og universiteter ved å etablere praksisprogrammer og ta imot lærlinger. Dette gir mange muligheter til å fremvise yrkene og karierremulighetene innenfor selskapet vårt.

Relatert innhold

begrense vår innvirkning på miljøet

Begrense vår innvirkning på miljøet

Begrense vår innvirkning på miljøet

Quadient er forpliktet til en langsiktig strategi for miljøvennlige aktiviteter. Vi tar sikte på å redusere det globale karbonavtrykket vårt og opptre respektfullt ovenfor jorden vår og hverandre.

Finn ut mer
forpliktelse ovenfor våre ansatte

Forpliktelse ovenfor våre ansatte

Forpliktelse ovenfor våre ansatte

Å holde på våre ansatte – og utvikle, engasjere og motivere dem – er essensielt for at virksomheten vår skal lykkes.

Finn ut mer
opptre på en ansvarlig måte

Opptre på en ansvarlig måte

Opptre på en ansvarlig måte

En av de fundamentale retningslinjene for våre sosiale tilnærming er å respektere strenge etiske regler.

Finn ut mer
Lang erfaring

Lang erfaring

En lang historie med ledelse i verdensklasse

Anerkjent av ekspertene

Anerkjent av ekspertene

Gartner, Forrester og Aspire

Ekspertise

Ekspertise

8 milliarder personlige opplevelser årlig

Dokumenterte resultater

Dokumenterte resultater

97% kundetilfredshet