CDP-märkning

CDP-märkning (Carbon Disclosure Project)

Sedan 2009 lämnar Quadient in data om sin inverkan på klimatförändringar till Carbon Disclosure Project (CDP).

CDP är en oberoende ideell organisation som erbjuder ett globalt system för mätning och publicering av miljöinformation och som värderar företags strategier, engagemang och resultat vad gäller bekämpning av klimatförändringar, hållbar vattenförvaltning och skogsskydd.

2019 fick Quadient betyget B (vilket betraktas som ledarskapsnivå* i sektorn) som ett erkännande av företagets arbete med riskhantering i förhållande till klimatförändringar och dess minskade utsläpp av växthusgaser (GHG).

*Ledarskapsnivå tilldelas företag som vidtar konkreta styrningsåtgärder som stöd för en miljöstrategi.

Guldcertifiering av EcoVadis

Guldcertifiering av EcoVadis

I januari 2019 fick Quadient guldbetyg av EcoVadis som ett erkännande av företagets engagemang och resultat inom socialt företagsansvar. Värderingsinstitutet EcoVadis certifierar företags engagemang i hållbar affärsutveckling och specialiserar sig på utvärdering av leverantörer i globala leveranskedjor.

Institutets betygsmetodik bygger på internationella standarder för hållbar utveckling som Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact och ISO 2600. Betygen baseras på 21 indikatorer inom följande 4 områden: miljö, social policy och arbetsvillkor, affärsetik och en ansvarsfull leveranskedja.

Quadient, som har deltagit sedan 2004 under sitt tidigare namn Neopost, rankas bland de 1 % bästa leverantörerna och erkänns av EcoVadis som mest avancerat och engagerat i hållbar utveckling inom alla sektorer – en uppgång sedan rankningen bland de 2 % bästa 2018.

Vigeo Eiris

Vigeo Eiris

In 2020, Quadient ranked 2nd (out of 53 European companies) within the "Mechanical Components & Equipment" sector.

Quadient has been taking part of Vigeo Eiris ratings process since 2005. Vigeo Eiris is an international agency of extra-financial rating that evaluates the level of integration in organizations of social, environmental and governance factors in their strategy, operations and management functions.

Gaïa-betyg

Gaïa-betyg

2019 rankades Quadient på nionde plats (9 av 230) i Gaïa Index. Rapporten rankar medelstora företag i Frankrike efter nivå av hållbar utveckling, så det är verkligen fantastiskt att vi har hamnat så högt upp.

Sedan indexet bildades 2009 har det blivit en nyckelresurs för topprankade investerare som vill använda utomekonomiska kriterier i sin analys av tänkbara investeringar. Företag bedöms enligt ett antal faktorer inom Environmental and Social Governance (ESG).

Quadient rankades också på åttonde plats (8 av 86) i kategorin företag med en omsättning på minst 500 miljoner €. Placeringen är ett erkännande av de många åtgärder som företaget har vidtagit. Däribland kan nämnas certifieringarna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 som idag täcker alla våra industrianläggningar och flera dotterbolag inom distribution, vår policy för ekodesign och återtillverkning av produkter, våra medarbetarenkäter och tillhörande handlingsplaner liksom våra förbättrade arbetsvillkor och vårt undertecknande av kollektivavtal och -stadgar om mångfald, lika möjligheter och funktionshinder på arbetet.

Statusen Prime från ISS ESG

Statusen Prime från ISS ESG

2020 fick Quadient ännu en gång statusen Prime av ISS ESG, som ett erkännande av sina aktiviteter i förhållande till olika indikatorer inom miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. ISS ESG är verksamhetsgrenen för ansvarsfulla investeringar inom Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

Denna status tilldelas företag som presterar över en viss tröskel, som är sektorsspecifik, inom ESG (Environmental and Social Governance). Quadients resultat för 2020 speglar företagets engagemang och pågående arbete inom socialt företagsansvar (CSR). Bedömningen visar att Quadient har gjort tydliga framsteg inom företagsstyrning, affärsetik och minskning av verksamhetens miljöpåverkan. 

ethibel excellence-märkning

Ethibel EXCELLENCE-märkning

Quadient har återigen skrivits in i investeringsregistret Ethibel EXCELLENCE och har också privilegiet att ingå i investeringsregistret Ethibel PIONEER 2019.
Ethibel-märkningen är en kvalitetsmärkning för investeringsfonder som endast investerar i aktier eller obligationer som ingår i investeringsregister och som har fått höga betyg.
Ett enskilt företag får ett betyg av Forum ETHIBEL efter en djupgående undersökning inom fyra studieområden som täcker alla aspekter av socialt företagsansvar: mänskliga rättigheter, mänskligt kapital, miljö, social påverkan, marknadsetik och god styrning.

För att få ingå i Ethibel EXCELLENCE måste ett företag få betyget A (exceptionellt starkt eller innovativt), B (bäst i sin klass) eller C (över medel för branschen). Företag som tillhör de prestigefyllda kategorierna A och B har möjlighet att komma med i Ethibels investeringsregister PIONEER.

Relaterat innehåll

stöd lokalsamhället

Stöd lokalsamhället

Stöd lokalsamhället

Quadient respekterar olika kulturer och lokala sedvänjor och stöder de lokala samhällen där våra lösningar används.

Läs mer
Våra etiska riktlinjer

Våra etiska riktlinjer

Våra etiska riktlinjer

Våra etiska riktlinjer utgör den verkliga hörnstenen i vårt företag. De symboliserar det som är viktigt för oss och hur vi vill sköta vår verksamhet.

Läs mer
agera ansvarsfullt

Agera ansvarsfullt

Agera ansvarsfullt

En av de grundläggande riktlinjerna för vårt sociala ansvar är att upprätthålla strikta etiska regler.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet