Nyckeltal för vår miljöpolicy

Ikon för vattenförbrukning

Vattenförbrukning

13% mindre vatten förbrukat 2018

Energiförbrukning

Energiförbrukning

1,6% mindre energi förbrukad 2018

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck

3 % mindre koldioxidutsläpp på grund av Scope 1, Scope 2 och Scope 3

Avfallsåtervinning

Avfallsåtervinning

99,6 % av industriavfallet tillvarataget

Återanvändning av utrustning

Återanvändning av utrustning

51 546 återanvända produkter 2018

ISO 14001-certifiering

ISO 14001-certifiering

100 % av industri- och logistikanläggningarna certifierade

Erbjuder innovativa och hållbara lösningar

Bild: Erbjud innovativa och hållbara lösningar

Vårt företag arbetar kontinuerligt för att erbjuda ännu mer innovativa och miljövänliga lösningar. E-handelsmarknaden växer stadigt och dess inverkan på förbrukningen av kartong och förpackningsmaterial har lett oss till att uppfinna och skapa innovativa lösningar som är riktade mot e-handelns aktörer.

Våra automatiserade förpackningssystem CVP Impack och Everest ersätter överdimensionerade förpackningar och fyllnadsmaterial med automatiskt storleksanpassade förpackningar för varje internetbeställning som skickas. Detta bidrar till att spara 20 % kartong och kan minska förpackningarnas volym med upp till 50 %. Våra paketask¨åpslösningar bidrar i sin tur till sänkta koldioxidutsläpp för sista kilometern och minskad trafik i livliga tätortsområden. 

Begränsa våra anläggningars miljöpåverkan

Bild: Begränsa våra anläggningars miljöpåverkan

Alla anläggningar i vår försörjningskedja är ISO 14001-certifierade (inklusive våra primärleverantörer). Detta innebär att varje anläggning har infört ett system för miljöhantering som identifierar anläggningens mest betydande miljöeffekter. Åtgärder vidtas därefter för att eliminera, reducera eller begränsa miljökonsekvenserna av dessa. Våra viktigaste ansträngningar omfattar vatten- och elförbrukning samt minskning och insamling av avfall.

Av våra övriga anläggningar certifieras också de som har flest antal anställda. Oavsett storlek så sätts det upp miljömål för samtliga Quadient-anläggningar.

Begränsa våra produkters och lösningars miljöpåverkan

Bild: Begränsa våra produkters och lösningars miljöpåverkan

Miljöskydd handlar också om att minska miljöeffekterna av våra produkter och lösningar. Vår inriktning mot ekodesign syftar till att göra våra produkter mer energieffektiva och återvinningsbara.

Quadient är också en engagerad aktör inom den cirkulära ekonomin genom sin inriktning mot återbruk. Återbruk är en industriell process där en produkt samlas in för att förnyas och uppdateras med nya funktioner. Produkten får samma kvalitet och tillförlitlighet som om den vore ny, men dess koldioxidavtryck minskas med 37 %.

Utvärdera vårt koldioxidavtryck

Utvärdera vårt koldioxidavtryck

Varje år mäter Quadient sitt koldioxidavtryck enligt GHG Protokollmetoden, och resultatet publiceras i vårt registreringsdokument. I resultatet ingår alla utsläpp som är kopplade till energiförbrukningen vid våra anläggningar (Scope 1 och 2), våra anställdas affärsresor samt varutransporter till och från våra anläggningar (Scope 3). Även utsläpp som är kopplade till våra produkters energiförbrukning när de används av kunden tas med i beräkningen. 

Relaterade ämnen

Erkännande av socialt företagsansvar

Erkännande av socialt företagsansvar

Erkännande av socialt företagsansvar

Quadient har fått branscherkännande för sitt utförande och sin öppenhet runt miljö, socialt ansvar och sina styrningskriterier.

Läs mer
stöd lokalsamhället

Stöd lokalsamhället

Stöd lokalsamhället

Quadient respekterar olika kulturer och lokala sedvänjor och stöder de lokala samhällen där våra lösningar används.

Läs mer
agera ansvarsfullt

Agera ansvarsfullt

Agera ansvarsfullt

En av de grundläggande riktlinjerna för vårt sociala ansvar är att upprätthålla strikta etiska regler.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet