Sponsorverksamhet och anställdas frivilligarbete

Bild: Sponsorverksamhet och anställdas frivilligarbete

Som ansvarsfull aktör lägger Quadient stor vikt vid att våra team på ett samarbetsvilligt och medborgerligt sätt knyter an till föreningar och stiftelser som är av allmänt intresse i de lokalsamhällen där företaget är verksamt. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare att ta initiativ till och delta i ideella aktiviteter som ligger i linje med våra värderingar i de länder där vi är verksamma.

Bidrag till lokalsamhället kan ha många olika former, från ekonomiska till kunskapsmässiga eller genom att bara hjälpa till. Det främjar delaktighet, social anknytning, kreativitet och innovation. Det gör också att våra medarbetares dagliga arbete känns mer meningsfullt och att det kan växa fram en verklig dialog mellan olika intressenter på samhällsnivå.

Företaget deltar i flera olika ideella projekt. Tack vare Quadients medarbetares stora engagemang i flera initiativ samlade vi under 2018 in över 101 816 euro till allmänna ändamål genom projekt som leddes av lokala föreningar och stiftelser. Samtidigt har ett stort antal medarbetare världen över ägnat sin tid åt att ge stöd till ändamål som ligger dem varmt om hjärtat.

Under 2018 deltog 75 % av Quadients enheter i sponsrings- och frivilligverksamhet på lokal nivå till stöd för solidaritetsinitiativ.

Samarbete med skolor och universitet

Samarbete med skolor och universitet

Quadient främjar också partnersamarbete med yrkesorganisationer, skolor och universitet genom att inrätta lärlingsprogram och ta emot praktikanter. På så sätt får vi en rad olika möjligheter att visa upp yrken och karriärmöjligheter inom vårt företag.

Relaterat innehåll

begränsa vår miljöpåverkan

Begränsa vår miljöpåverkan

Begränsa vår miljöpåverkan

Quadient eftersträvar en hållbar, miljövänlig verksamhet. Vi har som mål att minska vårt globala koldioxidavtryck och behandla jorden och våra medmänniskor med respekt.

Läs mer
vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Att utveckla, behålla, engagera och motivera våra medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas som företag.

Läs mer
agera ansvarsfullt

Agera ansvarsfullt

Agera ansvarsfullt

En av de grundläggande riktlinjerna för vårt sociala ansvar är att upprätthålla strikta etiska regler.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet