Förbättra kundupplevelsen inom allmännyttan

Förbättra de viktiga ögonblicken:

Räkningar, e-post och sms, mobil- och webbinnehåll, programinskrivning, korrespondens

Kundkommunikation inom allmännyttan

Skapa innehåll som är:

Hanterat av företagsanvändare och klart för mobilt och digitalt

Kommunikation i flera kanaler

Skapa kundkommunikation som är:

Personligt, regelefterlevande, flerkanaligt och styrt av kundresekartläggning 

Förhandsgranskning i alla kanaler

EN PLATTFORM, OBEGRÄNSADE KANALER

Quadient Inspire är en prisbelönt och marknadsdominerande plattform för kundkommunikation (CCM) som en allmännyttig organisation kan använda för att skapa och leverera personlig och regelefterlevande kundkommunikation i alla kanaler från en enda central hubb.

SNABBA PÅ DEN DIGITALA OMVANDLINGEN

SNABBA PÅ DEN DIGITALA OMVANDLINGEN

Med Quadient Inspire har ni möjlighet att skapa mer robust, dynamisk och affärsdriven kommunikation än någonsin tidigare – utan att det medför stora kostnader för att byta ut befintliga system. Våra lösningar integreras med den befintliga tekniska infrastrukturen, även eventuella kundinformationssystem för allmännyttiga tjänster, och har flexibla tillämpningsalternativ som lokal, hybrid- och molninstallation.Vår kraftfulla migreringsteknik, InspireXpress, gör processen snabb och enkel.


Leverantörer av hushållsenergi: onboarding som konkurrensfördel

Ladda ner broschyr
Skapa kommunikation genom att stärka affärsanvändarna

STÄRK FÖRETAGSANVÄNDARNA OCH FÖREBYGG SILOR

Minska pressen på IT-funktionerna och uppfyll konsumenternas krav genom att ge företagsanvändare av er allmännyttiga tjänst möjlighet att snabbt och lätt ändra kundkommunikationens innehåll.Med Quadient Inspires synkroniserade förhandsgranskning i alla kanaler kan arbetsledare granska det som går ut i samtliga format (mobil, surfplatta, webb osv.) för snabbt godkännande.

Läs mer

Gör kunder och tillsynsmyndigheter nöjdare

Förbättra kundupplevelsen

Klar och tydlig kommunikation från en central plattform för all korrespondens inom allmännyttan
Förvandla statiska hushållsräkningar och underpresterande meddelanden om avbrott till häpnadsväckande dynamisk kommunikation – allt inom en och samma plattform. Minska mängden samtal genom att göra hushållsräkningarna enkla att förstå med interaktiva diagram, tabeller och bildspel. Illustrera användningsinformation med dynamiska element, till exempel diagram.

Höj engagemanget för allmännyttiga program
Stärk kundernas engagemang och höj inskrivningsnivåerna för allmännyttiga program samtidigt som kommunikationskostnaderna sänks. Bygg en starkt engagerad kundbas och höj deltagandet i program för energieffektivitet, vattenbesparing och papperslösa e-räkningar med skräddarsydda mobila push-aviseringar, sms-uppdateringar och e-post. 

Personlig kommunikation 
Skapa personliga erbjudanden som uppmuntrar övergång till fasta betalningsplaner för garanterade inkomstflöden. Utnyttja mobila push-meddelanden, sms och e-post för att marknadsföra årliga underhållsplaner och ny utrustning. 

Minska efterlevnadsriskerna

ÖKA FLEXIBILITETEN OCH MINSKA RISKERNA

Minska riskerna vad gäller efterlevnad och höj driftseffektiviteten genom att låta organisationens olika avdelningar samarbeta genom hela processen med att skapa och godkänna kommunikation. Ändringar görs på ett ställe och tillämpas sedan överallt där du vill. Innehållsblock kan låsas för att skydda regelmässiga formuleringar vid behov. Med Quadient Inspire kan du dela, vidarebefordra och spåra dokument och ändringar med en fullständig redovisningskedja.

Kostnadsfritt whitepaper: Kundupplevelsens framtid i energibranschen
Image removed.

Ladda ner whitepaper
Kundresekarta

BYGG EN BÄTTRE KUNDRESA

Quadient Customer Journey Mapping kopplar all kundriktad kommunikation till en karta över kundresan och säkerställer att varje kommunikationsprojekt anpassas till företagets kundupplevelsestrategi på högsta nivå.  Interna intressenter kan enkelt samarbeta och återkoppla löpande inuti verktyget, så att förbättringar kan göras i realtid.

Läs mer
arkivera och hämta kommunikation

Kraftfulla verktyg för arkivering och hämtning av kundkommunikation inom allmännyttan

Uppfyll dagens efterlevnadsstandarder och skapa en bättre kundupplevelse genom att ge såväl kunder som medarbetare snabb tillgång till historiska dokument och data i alla kanaler.Öka webbtrafiken, förbättra kundupplevelsen och minska samtalsvolymerna genom att ge kunderna möjlighet att komma åt sina kontoutdrag och sin korrespondens på ett säkert sätt genom er webbportal med valfri enhet.

Läs mer
review layout
review layout
 

Quadient Named Overall Leader in 2020 Aspire Leaderboard for CCM

Quadient has been named an Overall Leader in the 2020 Aspire Leaderboard for the third consecutive year, an online positioning portal that provides a dynamically interactive vendor comparison for customer communications management (CCM) providers. 

Access the 2020 Aspire Leaderboard Portal free for 30-days, courtesy of Quadient.

Access the leaderboard
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet