Den branschledande CCM-plattformen Quadient Inspire hjälper företag världen över att omvandla och modernisera sina metoder för hantering av formulär. Det leder till större effektivitet och exakthet, säkrare efterlevnad, lägre kostnader och en bättre kundupplevelse.

Oavsett om målet är att gå över från tryckta formulär till PDF-formulär eller e-formulär eller att skapa HTML5-baserade tvåvägsformulär för webb- och mobilapplikationer optimerar Quadient Inspire insamlingen av kunduppgifter genom formulär – oavsett företagets mognadsnivå.

Exempel på formulärtyper

Försäkringsformulär

Försäkring

Anbudsformulär
Kravformulär
Begäran om försäkringsintyg
Anbudsbegäran för bilförsäkring
Formulär för gruppförmåner

Formulär för finanstjänster

Finanstjänster

Kreditansökan
Låneansökan
Anmälan om icke-överensstämmelse
Kontogodkännande
Löneadministration
Ansökan om värdepappersdepå

Vårdformulär

Vård

Utökat vårdanspråk
Tandvårdsanspråk
Förhandsgodkännande av läkemedel
In- och utskrivning
Försäkringsavslag
Utseende av förmånstagare

Formulär för allmännytta och telekommunikation

Allmännytta och telekommunikation

Allmän kontoförfrågan
Flytt, öppning och stängning av konto
Förhandsgodkännande av betalning
Tillfällig tjänsteindragning
Uppgraderingar och nya tjänster
Namnbyte

Migrera och skapa

Migrera befintliga formulär och skapa nya formulär snabbare

Att modernisera formulär och processflöden är aldrig enkelt, men Quadient Inspire underlättar arbetet genom att det går att importera de nuvarande formulären från befintliga PDF-filer – även format som Acroform och XFA. En visuell representation visas på skärmen, så att du kan välja vilka befintliga innehållskomponenter som ska användas för att bygga nya flöden.   

När du är redo att bygga helt nya formulär gör Quadient Inspire också arbetsflödet snabbare.   

Ladda ner broschyr
Adobe Reader-formulär

Anslut till, och dela information från, Adobe Reader-formulär

Quadient Inspire-modulen Forms Data Merger innehåller dubbelriktade funktioner.  Personligt innehåll kan hämtas från kärnsystemen och presenteras i Adobe PDF-formulär som är personliga och går snabbare och lättare för kunden att fylla i.  När det ifyllda formuläret har tagits emot används datasammanslagningsmodulen för att återintegrera kundens uppgifter från de inskickade formulären i företagets system.  

Elektroniska signaturer

Integrerade DocuSign®-funktioner

Med Quadient Inspire kan designers enkelt med hjälp av DocuSign®-tjänsten framställa PDF-filer som går att signera. Quadient Inspire innehåller verktyget PDF Signature Area som gör det enkelt att lägga till signaturområden i PDF-formulär.  Signaturområdet kan anpassas med grafik, datum och ett namn som ska visas i signaturfältet.  

Ladda ner broschyr
Onlineredigerare

Onlineredigerare för icke-tekniska användare

Ge företagsanvändare möjlighet att redigera enkla formulär genom ett HTML5-gränssnitt. Genom att det går att utnyttja nuvarande mallar kan nya formulär som bygger på befintliga datakopplingar till kärnsystemen och överensstämmer med riktlinjerna för varumärke och juridik skapas av icke-tekniska användare. 

Läs mer
HTML5-formulär

Lägg till HTML5-baserade tvåvägsformulär genom webbportaler och mobilappar

När ni är redo att övergå från PDF-formulär till fullständiga HTML5-formulär är Quadient Inspire-mallarna redo att följa med. Genom att lägga till Quadient Digital Advantage Suite till Quadient Inspire kan ni modifiera befintliga formulär och mallar för publicering i onlineportaler och mobilappar utan att de behöver designas om i samarbete med it-teamet.

Ladda ner broschyr
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet