Oavsett om det handlar om kommersiella försäkringar eller investeringsportföljer har många företag problem med sammanställningen och leveransen av komplexa dokument. Äldre system, ändrade regler och en mängd olika plattformar för att skapa dokument och bearbeta dem efteråt gör processen ännu mer komplicerad och ökar risken för fel och bristande efterlevnad.

Quadient Inspire gör processen med att sammanställa komplexa dokument enklare och smidigare, och ger företagen möjlighet att snabbt skapa och leverera kundinriktade dokument som är personliga, lättförståeliga och följer reglerna – i alla kanaler.

Vad är komplexa dokument

Vad är komplexa dokument?

Komplexa dokument styrs av affärsregler och -logik, och metadata används för att se till att kunderna får det innehåll och de alternativ som bäst passar in på deras individuella profiler och behov för alla utdatatyper och kanaler.

Dokumenten kan bestå av dussintals eller hundratals sidor som sammanställs med hjälp av varierande innehållsblock med text, tabeller, diagram, bilder och fotnoter. De kräver data från många system och innehåll från flera ämnesexperter.

Ladda ner broschyr
Utnyttja återanvändbara komponenter

Utnyttja återanvändbara komponenter

Nu behöver ditt innehåll inte längre vara knutet till ett specifikt dokument. Du kan istället skapa innehållsblock som snabbt kan distribueras via all kommunikation. Innehållsblocken styrs av stilregler som säkerställer att även rätt varumärke, layouter och logotyper återanvänds.

I Quadient Inspire kombineras data, regler och innehåll med hjälp av en kraftfull sammanställningsmotor för att skapa flexibla mallar som driver all kundkommunikation.

Läs mer
Samarbete mellan företagssanvändare

Ett samarbetslager för företagsanvändare

Med Quadient Inspire kan företagsanvändare inom olika verksamhetsgrenar och med expertis inom olika ämnen göra uppdateringar och ändringar i innehåll som sedan kan utnyttjas i hela organisationen utan att man behöver blanda in it-funktionen. De får också möjlighet att skapa affärsregler som styr innehållet utan att behöva någon programmeringsbakgrund.

Läs mer
Dataintegrering

Skapa dokument som är helt anslutna till och integrerade med dina data

Vår portfölj med lösningar utnyttjar data från en mängd olika källor – till exempel kunddata, transaktionsdata och äldre dokument – och kräver varken externa dataomvandlingsprojekt eller IT-support.

Ladda ner broschyr
Robusta funktioner för granskning och godkännande

Robusta funktioner för granskning och godkännande

Quadient tillhandahåller kraftfulla godkännandefunktioner för reglering av såväl mallar som innehåll, liksom godkännandeflöden som styr de enskilda dokument som skapas av medarbetare i frontlinjen.

Utforma eleganta arbetsflöden för godkännande med åtgärder som är baserade på tillstånd, grupper, enskilda användare, roller, innehållstyper och villkor. Godkännanden kan också dirigeras enligt specifika data eller värden, så att ändringar i mallar kan flaggas för godkännande av ämnesexperter innan de införs.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet