Allt för ofta existerar pappersbaserad och digital kundkommunikation i parallella universum. De här åtskilda systemen och processerna leder till fragmenterade budskap, ineffektiv drift och efterlevnadsrisker.

Quadients plattform för hantering av kundkommunikation (CCM) hjälper banker, försäkringsbolag och vårdorganisationer att skapa enhetlig digital kommunikation och papperskommunikation som ger effektivare backoffice-system och en mer personlig kundupplevelse. Plattformen Quadient Inspire hjälper företag att hantera kundkommunikationen bättre – från onboardning till korsförsäljning och ännu längre. 

Quadient Inspire

Rikta in er på rätt kunder med personliga resultat

Quadient Inspire hanterar och enar befintliga data för användning vid kontoöppning och genom hela kundlivscykeln. Formulär kan fyllas i på förhand med personlig information av hög kvalitet, man får full förståelse för kunden och kan skapa olika villkor och bestämmelser beroende på kvalifikationer.

Prisbelönt tillämpning:
Santander Bank UK: onboarding på en helt ny nivå

Image removed.

Läs fallstudien
Digital leverans

Leverera rätt budskap till rätt kunder

Quadient omvandlar och enar kundupplevelserna så att såväl nyförvärvade som befintliga kunder alltid kan få tydlig, lättförståelig kommunikation i de kanaler som de föredrar. 

Oavsett var ni befinner er på resan mot flerkanalig kommunikation är Quadient den samarbetspartner som kan hjälpa er att komma dit ni behöver.

kontoöppning

Optimera kontoöppningen online

Quadient Inspire gör kundkommunikationen i backoffice och öppningen av konton online snabbare. Systemet möjliggör direkta och smidiga processer för kundinriktade system i såväl front- som backoffice. Vår produktuppsättning innebär sänkta kostnader för alla avdelningar samtidigt som den höjer effektiviteten.

Läs mer
Regelefterlevande kommunikation

Leverera kompatibel och personlig kommunikation på kortare tid

Minska den genomsnittliga hanteringstiden genom att ge personalen i frontlinjen enkel tillgång till godkända mallar för kundkommunikation. Representanterna kan snabbt skapa korrespondens som innehåller förifyllda uppgifter från kärnsystemen. Quadient Inspire guidar personalen genom varje kommunikation och minskar risken för inmatningsfel genom att de kan fokusera endast på de fält som kräver deras uppmärksamhet.
 

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet