Med Quadient Inspire, den branschledande plattformen för hantering av kundkommunikation (CCM), kan du införa nödvändiga efterlevnadsåtgärder och leverera exakta, personliga och anslutna kundupplevelser i flera kanaler.

Styrd redigeringsmiljö

Förbättra innehåll och regelefterlevnad med användardrivna processer

Med Quadient kan utvecklingsteam redigera, godkänna och underhålla innehåll genom ett användarvänligt webbgränssnitt. Genom att tilldela olika innehållsblock till rätt personer i organisationen inom en styrd redigeringsmiljö kan innehåll hanteras, spåras och godkännas av interna experter.

Juridiska team kan godkänna och styra villkor och bestämmelser digitalt, marknadsföringsledare kan definiera varumärkeselement och erbjudanden och efterlevnadsansvariga kan ange innehållskrav.

Läs mer
Regelefterlevande kommunikation

Leverera regelefterlevande och personlig kommunikation på kortare tid.

Minska den genomsnittliga hanteringstiden genom att ge personalen i frontlinjen enkel tillgång till godkända mallar för kundkommunikation. Representanterna kan snabbt skapa korrespondens som innehåller förifyllda uppgifter från kärnsystemen. Quadient Inspire guidar personalen genom varje kommunikation och minskar risken för inmatningsfel genom att de kan fokusera endast på de fält som kräver deras uppmärksamhet.

Kostnadsfritt whitepaper:
Navigera bland nya regler: integrering av efterlevnad i en flerkanalig strategi
Image removed.

Ladda ner whitepaper
Regelefterlevnad

Bevisa regelefterlevnad.

Med Quadient Inspire kan du dela, vidarebefordra och spåra dokument och ändringar med en fullständig redovisningskedja. Kommunikationen bör röra sig genom godkännandeprocessen automatiskt för att ge fullständig kontroll över utgående kommunikation och korrespondens och på så sätt motverka risker.

Ladda ner broschyr
Arkiv

Arkivering & Hämtning för dagens standarder för efterlevnad.

Många organisationer är fortfarande tvungna att använda äldre, avskärmad arkiveringsteknik för att lagra dokument och historiska data. Efter införandet av nya regler som GDPR är det dock inte längre acceptabelt att lagra register och historiska data i skilda arkiv runt om i företaget. Det är därför som de flesta företag strävar efter att standardisera sina datakataloger för att säkra efterlevnaden samtidigt som kundupplevelsen blir bättre.

Quadients Archive & Retrieval samlar automatiskt in och lagrar stora volymer dokument och data – oavsett format – i ett enda företagsarkiv. Funktionen innehåller kraftfulla alternativ för sökning och snabb hämtning med en leveranslösning för många olika webbläsare, mobilenheter och skrivbordsmiljöer.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet