Quadient Inspire Omnichannel

Med Quadient Inspire kan du skapa och leverera personlig och regelefterlevande kundkommunikation i alla kanaler och på alla enheter från en enda central plattform. Plattformen möjliggör samarbete, integrering och anknytning på ett sätt som inte går att åstadkomma med utspridda metoder baserade på projekt, verksamhetsgren eller kanal.

Vår kraftfulla migreringsteknik tillämpar artificiell intelligens, maskininlärning och naturlig språkbearbetning på det tidskrävande problemet med att dra tillbaka äldre system för hantering av kundkommunikation, vilket sparar tusentals arbetstimmar.

Ladda ner broschyr
Eliminera dubbelarbete

Eliminera dubbla ansträngningar för olika avdelningar och kanaler

Genom åren har din organisation samlat på sig teknikstaplar som är:

  • Kanalspecifika
  • Verksamhetsspecifika
  • Avdelningsspecifika

För många organisationer har det här lett till höga kostnader kopplade till dubbelt arbete mellan avdelningar, kanaler och verksamhets-/tekniksilor, större risk för bristande efterlevnad och ett inkonsekvent varumärke, höga kostnader för uppgradering och underhåll samt en sämre kundupplevelse.

Läs mer
enklare migrering

Enklare migrering

Vår kraftfulla migreringsteknik tillämpar artificiell intelligens, maskininlärning och naturlig språkbearbetning för att spara tusentals arbetstimmar i migreringsprojekt. Vår innovativa teknik och metoder har minskat tidsåtgången för analys med 99 %, medan migreringsprojekten har krympt med 50 % eller mer i flera olika branscher.

Kostnadsfri rapport från Madison Advisors:
Platformssammanslagning på lätt sätt med InspireXpress

Ladda ner rapport
Kommunikation i flera kanaler

EN PLATTFORM, OBEGRÄNSADE KANALER

Quadient Inspire, vår ledande plattform för hantering av kundkommunikation (CCM) hjälper till att skapa och leverera personlig och regelefterlevande kundkommunikation i alla kanaler från en enda central plattform. Plattformen stöder samarbete i hela verksamheten, integrering med det befintliga tekniska ekosystemet och anknytningar som inte skulle vara möjliga med utspridda metoder baserade på verksamhetsgren, projekt eller kanal.

avkastning på underhållsinvesteringar

Hög avkastning på underhåll

Vi på Quadient har som mål att ge våra kunder hög avkastning på sina investeringar i underhåll. Quadient släpper nya, stora produkter ungefär var 20:e månad, och har världens största forsknings- och utvecklingsteam inriktat på kundupplevelser. Vi levererar rutinmässigt meningsfulla innovationer som hjälper till att uppfylla kundernas föränderliga krav och uppnå dina mål för omvandling av kundupplevelser.

Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet