building layout building layout

Som en del av vår strategi vill vi fokusera våra ansträngningar på att driva organisationens fortsatta tillväxt och värdet för våra interna och externa gemenskaper av medarbetare, kunder, partners och andra intressenter. Med empowerment, passion, inspiration och uppmärksamhet på gemenskap handlar vi med fokus och självförtroende för att bättre serva våra kunder och bidra till deras framgångar. Vi föregår med gott exempel genom att bedriva vår verksamhet med integritet och ärlighet och eftersträva högsta tänkbara kvalitet i allt vi gör.

Geoffrey Godet

Chief Executive Officer

Mångfald, rättvisa och respekt

vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Quadient bygger på initiativ för att höja medarbetarnas engagemang, tillhandahålla utbildning, identifiera och hantera talanger och förbättra arbetsvillkoren för alla.

Engagerade i hållbarhet

begränsa vår miljöpåverkan

Vår miljöpolicy syftar till att minska vårt globala koldioxidavtryck och behandlar jorden och våra medmänniskor med respekt.

Etisk affärsverksamhet

agera ansvarsfullt

Vi menar att det är helt avgörande för vårt företags hållbara tillväxt och framgång att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Spela en samhällelig roll

stöd lokalsamhället

Quadient respekterar olika kulturer och lokala sedvänjor och stöder de lokala samhällen där våra lösningar används.

Vår inställning till hållbar design och ansvarsfull tillverkning

Vår inställning till hållbar design och ansvarsfull tillverkning

I över tio år har Quadient aktivt arbetat för att bygga en kultur som handlar etiskt och ansvarsfullt, erbjuder innovativa, hållbara lösningar och begränsar företagets miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och -praxis syftar till att skydda, bevara och bibehålla naturresurser i harmoni med vår personal, våra kunder och de samhällen där vi bor och verkar.

Läs mer
erkännande av socialt företagsansvar

Erkännanden och utmärkelser inom socialt företagsansvar

Quadient har flera gånger fått branscherkännande för sina resultat och sin öppenhet kring normer för miljö, socialt ansvar och styrning.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet