För att uppnå vår vision om att vara drivkraften bakom världens mest meningsfulla kundupplevelser är vi ibland tvungna att fatta svåra beslut. Genom de val vi gör påverkar vi inte bara våra kunder utan även våra samarbetspartners, det omgivande samhället och varandra.

Våra etiska regler innehåller riktlinjer som hjälper oss att handla på det sätt som är bäst för både Quadient och våra intressenter, så att vi alla kan lyckas. I det här hjälphäftet beskrivs bästa praxis och policyer som stärker vårt företags ställning som ansvarsfull arbetsgivare och banar väg för vår fortsatta tillväxt. Kort sagt är våra etiska regler ett slags intyg på att vi gör det som vi vet är rätt. Reglerna omfattar följande ämnen: mänskliga rättigheter, anställda, affärsetik, affärsrelationer, Quadients tillgångar och tredje part, medborgarskap och ansvarsfullt engagemang.

Reglerna är stadigt förankrade i vilka vi är idag – och vilka vi vill vara imorgon. Genom att handla som ett enat företag och team, och i enlighet med vår långsiktiga strategi, är vi ”Quadient. Därför att anknytning är viktigt.” Vi föregår med gott exempel genom att bedriva vår verksamhet med integritet och ärlighet och eftersträva högsta tänkbara kvalitet i allt vi gör.

Ladda ner våra regler

Vem ska följa de här reglerna?

Alla anställda, oavsett roll eller befattning, måste följa våra etiska regler när de arbetar för eller representerar Quadient.

Vi förväntar oss också att våra leverantörer och företagspartners, däribland samriskföretag och tredje part, agerar på ett sätt som överensstämmer med våra regler.

Hur anmäler jag etiska tveksamheter?

Om du är anställd hos oss: 
Om du har frågor, behöver råd eller har anledning att misstänka brott mot någon bestämmelse i de här reglerna kan du använda vår särskilda hjälplinje eller webbplatsen Quadients etiska hjälplinje.
 
För externa intressenter:
Om du har frågor eller är orolig över någonting som rör etik och efterlevnad kan du  meddela oss här.

Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet