Varför skaffa en paketsorteringsmaskin?

ökade intäkter ikon

Ökade intäkter

Tillgänglig programvara som spårar all data som behövs för att fakturera dina kunder.

kostnadsbesparing bild

Reducerade kostnader

Vår sorteringslösning för paket är en perfekt ersättning för manuell sortering.

transport ikon

Optimerade leveranser

Strukturera, optimera och planera dina leveranser för att uppnå en effektivare distribution

modulär bild

Modulärt uppbyggd

Sorteringslösningen är modulärt skalbar och kan därför skräddarsys i storlek efter önskemål.

kundanpassad paketsortering

Kundanpassad paketsortering

Quadient paketsortering är en intelligent lösning med många användningsområden. Sorteringslösningen är modulärt skalbar och kan därför skräddarsys i storlek efter önskemål. Vår sorteringslösning för paket är en fullgod ersättare till manuell sortering. Med en paketsorteringslösning från Quadient så får ni en flexibel, effektiv och säker sortering och kontroll av era paketflöden.

Vår lösning väger, format kontrollerar och sorterar paketflödena efter era önskemål. Vi kan ansluta till era befintliga system för exempelvis rapportering och styrning. Vår sorteringslösning kan även hantera annat än paket, ex. produkter, brev, tidningar eller böcker. Vissa av våra kunder använder den även för att kvalitetssäkra sin produktion genom att ex. dokumentera sina produktflöden.

Lösningen kan fås med Leagal for trade – certifierad våg och formatkontrollering (WTS)

building layout building layout

Bibliotekscentrets logistikföretag NBT

Vi ville ha en lösning där verksamheten kunde växa utan att behöva anställa fler i den manuella paketetsorteringen. Det tidigare manuella systemet var också mycket sårbart, till exempel var det bara en person som kände till alla biblioteksnummer i Norge. Quadient Isisort tillhandahöll den lösning och modularitet vi behövde för att skala upp när efterfrågan ökade. Omstruktureringen och den nya planen för NBT började visa resultat redan efter ett år.

Christian Narmo

VD

Kontakta oss

Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet