Hur det fungerar

Quadient intelligenta paketskåp förenklar paketleveranserna och gör det möjligt att utan kontakt hämta och lämna varor inom sjukvården.

Läs mer
säker ikon

Säker hantering

Tillgång med PIN-kod

Effektivitet

Effektivitet

Spara dyrbar arbetstid

Bekvämt

Bekvämt

24/7 hantering

Säkra paketskåp för hälsosektorn

kvinna vid paketskåp

Vårt white paper ”Säkra skåp i vårdinstanser” förklarar hur man optimerar leverans- och uppsamlingsprocesser för vanliga interaktioner med patienter:

  • Maximera effektiviteten för patienter och vårdpersonal
  • Förbättra servicen till patienter genom ökad bekvämlighet och säkerhet
  • Automatisera utbyten med befriad personal för att istället ta hand om patienter
  • Minska risken genom att minimera sammankomster i väntrum och person-till-person-kontakt
employee sorting parcels

Minskade driftskostnader

Quadient-paketskåp minskar arbetstiden och de extra kostnader som är förknippade med ankomsten av varor på plats. Minska risken för förlorade, stulna eller skadade föremål och ta bort risken för oförutsedda extrakostnader och skulder.

Läs mer
building layout building layout

Kontakta oss