Paketsortering från Quadient

Varför välja paketsortering från Quadient?

Överlägset anpassningsbar

Quadient paketsortering är en mycket modulär, pneumatisk maskin byggd för att hantera små paket. Vi kan ansluta till era befintliga system för exempelvis rapportering och styrning. Vår sorteringslösning kan även hantera annat än paket, ex. produkter, brev, tidningar eller böcker.

Bild av conveyor

Mycket flexibel

Beroende på dina behov kan sortering göras via ett antal olika kontrollalternativ; BCR-kod, OCR-kod, röst, tangentbord, handskanner och mer. Matningen är manuell, den kan göras från marken eller från en mezzanin enligt konfigurationen och behovet.

flexibel
building layout building layout

NBT

- Jag satt i styrelsen för NBT och såg mängden paket växa samtidigt som lönsamheten saknades. Det var tydligt att de behövde ta ett helt nytt synsätt på verksamheten. Vi letade efter en leverantör som arbetar nära sina kunder och som är väl etablerad i Norge. Vi krävde också en serviceorganisation och att leverantören har ett tänkesätt som handlar om expansion. Quadients lösning och organisation levererar alla dessa punkter.

Christian Narmo

VD

Kontakta oss

Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet