Käyttöehdot

Kun käytät Quadientin sivustoa (siitä käytetään tässä asiakirjassa nimitystä sivusto), sinä (sinuun viitataan tässä asiakirjassa kaikilla sinä-sanan taivutus- ja omistusmuodoilla) sitoudut täten noudattamaan kaikkia näiden käyttöehtojen (niistä käytetään tässä asiakirjassa nimitystä sopimus) ehtoja. Quadient pidättää oikeuden muokata tämän sopimuksen ehtoja oman harkintansa mukaan. Muutettu sopimus julkaistaan verkossa. Se astuu voimaan heti, kun se julkaistaan Quadientin sivustossa. Jos jatkat Quadientin sivustoa käyttöä minkä tahansa muutetun sopimuksen julkaisemisen jälkeen, tämä katsotaan muutetun sopimuksen hyväksymiseksi ja sen ehtoihin sitoutumiseksi. Jos et hyväksy tämän sopimuksen tai minkä tahansa muutetun sopimuksen ehtoja, et saa käyttää Quadientin sivustoa mihinkään tarkoitukseen. Tässä tapauksessa sinun täytyy lopettaa sivuston käyttö heti. 
 

1. Sivuston esittely

Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa Quadient-konsernista ja linkkejä konsernin muihin sivustoihin. Sivuston omistaa Quadient s.r.o., joka on Neopost SA -konserniin kuuluva yritys. Neopost SA on ranskalainen osakeyhtiö (société anonyme), jonka osakepääoma on 34 562 912 €, joka on rekisteröity Nanterre Trade and Companies Registry -yritysrekisteriin numerolla 402 103 907 ja jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa 42-46 avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux, France. Neopost SA toimii kauppanimellä Quadient.  Julkaisuvastaava on Quadient-markkinointitiimi.
 

2. Immateriaalioikeuksien, tavaramerkkien ja tunnusomaisten merkkien suojaaminen

Kaikki verkkosivuston sivut ja sivusto on suojattu immateriaaliomaisuus- ja tekijänoikeuslakien sekä -säädösten nojalla. Voit näyttää, kopioida sähköisesti, ladata tai tulostaa kaikkia sivuston materiaaleja tai niiden osia sillä ehdolla, että et muokkaa tai poista mitään tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoitusta tai muuta omistusoikeuden osoittavaa ilmoitusta, joita näissä materiaaleissa käytetään. Kun näytät, kopioit, lataat tai tulostat mitä tahansa materiaalia verkkosivustossa tai verkkosivustosta, Quadient tarjoaa ne sinulle kumottavissa olevan käyttöoikeuden nojalla. Quadient voi vapaasti kumota tämän käyttöoikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta tai vastuuvelvollisuutta. Quadient säilyttää täyden omistusoikeuden kaikkiin materiaaleihin ja niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin.

Mikä tahansa muu verkkosivuston materiaalien käyttö, mukaan lukien, mutta ei pelkästään, muokkaaminen, muuttaminen, jakelu, lähettäminen, toisintaminen, esittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, lisensointi, millä tahansa tavalla, valmistustavan selvittäminen, myyminen, johdannaisteosten luominen mistä tahansa materiaaleista, tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista tai palveluista, jotka on hankittu verkkosivustosta, on nimenomaisesti kielletty ilman Quadientilta etukäteen hankittua lupaa. Quadient pidättää oikeuden ryhtyä toimiin sen immateriaalioikeuksien rikkomusten johdosta, oikeustoimet mukaan lukien.

3. Kuvien suojaaminen

Sivuston kuvat, valokuvat ja videot ovat Quadientin omaisuutta ja/tai Quadient käyttää niitä omistajiensa luvalla. Näiden kuvien, valokuvien ja videoiden käyttö on kiellettyä ilman Quadientilta etukäteen kirjallisesti hankittua lupaa. Mikä tahansa luvaton käyttö saatetaan katsoa tekijänoikeuksien, kuvan käyttöoikeuksien, henkilökohtaisten oikeuksien tai minkä tahansa muun mainontaa tai viestintää koskevan lain tai säädöksen rikkomukseksi.

4. Sivuston käyttö

Quadient ei ole millään tavalla vastuuvelvollinen mistään vahingoista, jotka johtuvat sivuston käytöstä, mukaan lukien tietokoneesi tai muun omaisuuden häiriöt, muutokset, vauriot tai virukset. Vaikka Quadient pyrkiikin kohtuullisin toimin päivittämään sivuston tietoja, se ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

5. Korvausvelvollisuus

Sitoudut korvaamaan Quadientille, sen konserniyhtiöille, johtajille, johtokunnalle, työntekijöille, edustajille, lisenssinhaltijoille ja kenelle tahansa henkilölle, joka on mukana sivuston luomisessa, tuottamisessa ja jakelussa, minkä tahansa korvausvaatimuksen, vastuuvelvollisuuden, kulun, lakikulut mukaan lukien, joka aiheutuu mistä tahansa käyttöehtojen rikkomuksesta tai sivuston ja sen materiaalien käytöstäsi tämän sopimuksen mukaisesti, sekä puolustamaan kaikkia edellä mainittuja kaikissa edellä mainituissa.

6. Vastuunrajoitus

KAIKKI QUADIENTIN SIVUSTON TIEDOT TARJOTAAN SELLAISENAAN VIRHEINEEN JA ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. QUADIENT JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, TAKUUT OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI TAKUUT LIITTYEN KÄYTTÖÖN JA KAUPANKÄYNTITAPOIHIN. QUADIENT JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT TUOTOT TAI TULOT, KORVAAVIEN HYÖDYKKEIDEN KUSTANNUKSET, TIETOJEN HÄVIÄMINEN TAI VAURIOITUMINEN JOHTUEN SIVUSTON TAI MINKÄ TAHANSA QUADIENTIN TUOTTEEN TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÖÖN SEKÄ VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT ANNETTUJEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN TAI NIIHIN LUOTTAMISEEN, VAIKKA QUADIENTILLE TAI SEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 

7. Linkit muihin sivustoihin

Quadient tarjoaa sivustostaan linkkejä samankaltaisiin tai muihin sivustoihin. Nämä sivustot ovat erillisiä sivustoja, jotka eivät kuulu sivustoomme. Quadient ei ylläpidä tai hallitse näitä sivustoja. Linkit näihin sivustoihin eivät merkitse minkäänlaista suositussuhdetta tai kumppanuussuhdetta Quadientin ja näiden sivustojen välillä. Quadient ei siis ole millään tavalla vastuussa niiden käytettävyydestä, sisällöstä, tuotteista, mainonnasta tai mistään näissä sivustoissa esitetyistä materiaaleista. Samankaltaisia ja muita sivustoja koskevat niiden omat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

8. Sovellettava laki ja toimivalta

Verkkosivustoa ylläpitää Quadient, jonka kotipaikka on Ranskassa. Quadientin toimintaa koskevat Ranskan lait. Ranskan laeilla on yksinomainen toimivalta tähän sopimuksiin liittyvissä kiistoissa. Ranskan ulkopuoliset sivuston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja ja säädöksiä.

9. Sivuston käyttö

Quadient pidättää oikeuden muokata ilman ennakkoilmoitusta sivustoa kokonaisuudessaan tai osittain, keskeyttää sen käytön tai lopettaa sen käytön täysin oman harkintansa mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta sisällön muokkaaminen, sisällön käyttö ja käytettävyysaika. Kun käytät tätä sivustoa, sitoudut siihen, että olet itse täysin vastuussa Internet-yhteyden sekä selaamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmien hankinnasta sekä käytöstä.

10. Kielletty toiminta

Quadientin sivustoa ei saa käyttää minkään loukkaavan, haitallisen, laittoman, uhkaavan, herjaavan, rienaavan, rivon, vihamielisen, väärinkäyttävän, vihaan yllyttävän, syrjivän, pornografisen tai siveettömän materiaalin julkaisemiseen tai lähettämiseen tai minkään sellaisen materiaalin julkaisemiseen tai lähettämiseen, joka saatetaan katsoa rikokseksi, joka saattaa aiheuttaa siviilioikeudellista vastuuta tai joka rikkoo muutoin lakia tai joka kannustaa tällaiseen. Quadient pidättää oikeuden ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin tapauksissa, joissa tällaista materiaalia levitetään Quadientin sivustossa.

11. Henkilötietojen suojaaminen

Saat lisätietoja tietojen suojaamisesta Quadientin sivuston tietosuojakäytännöstä.

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on kommentoitavaa tai kysyttävää yleisistä käyttöehdoista, ota yhteyttä Quadientin verkkovastaavaan osoitteessa corporate-web@quadient.com.

Kokemus

Kokemus

Pitkä historia maailmanluokan johtajuudesta

Asiantuntijoiden tukema

Asiantuntijoiden tukema

Gartner, Forrester ja Aspire

Asiantuntemus

Asiantuntemus

8 miljardia henkilökohtaista kokemusta vuodessa

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

Dokumentoitu asiakastyytyväisyys

97% asiakastyytyväisyysaste